“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Питання по темі: Трудові відносини

Платна консультація за телефонами
та інші юридичні послуги:
(044) 221-55-41
(067) 917-85-56
(099) 436-21-72

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти некоректні запитання. Залишити питання на сайті "Захист Права" можливо лише, порадивши дану сторінку в соціальній мережі. Гарантуємо відповідь на протязі 3-х діб для платних запитань.
Свої запитання Ви можете залишити тут:
Мітки: Інтелектуальна власність | Адміністративні правопорушення | Виконавче провадження | Господарські правовідносини | Житлове право | Захист прав споживачів | Земельні питання | Кримінальні правопорушення | Міжнародне право | Мати-одиночка | Пенсія. Пільги передбачені законом | Податкове право | Право на спадщину | Сімейні відносини. Аліменти | Трудові відносини | Цивільні правовідносини |
Сторінки:  << Попередня 18 ...16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Наступна>> 
Автор: Наталья, Луганськ2011-06-04 13:15:19
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в законе Украины закон который разрешает частному предпринимателю (шахта) не отпускать студента заочного отделения на сессию в институт, и имеет ли право предприниматель требовать оформлять очередной тарифный отпуск на время прохождения сессии? Если это не законно, куда можно обратиться за помощью и что можно сделать в этой ситуации?
Закону в Україні, який би обмежував чи не допускав працівника на навчання. Ваше питання регулюється Кодексом Законів про працю України (надалі КЗпПУ), а саме ст. ст. 212 - 219.
Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних закладах регулюється статтею 212 КЗпПУ, де визначено, що працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.(Стаття 213).
Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, визначені статтею 214 КЗпУ, де визначено, що працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм надається додаткова відпустка на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.

Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах передбачені ст. 215 КЗпПУ,де визначено, що працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі передбачена ст. 216 КЗпУ, де визначено, що працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 10 календарних днів,третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання — 30 календарних днів;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 20 календарних днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання — 30 календарних днів
, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, — два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації — чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.
Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.

Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням передбачено ст. 217 КЗпПУ, де визначено, що на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу, за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних від роботи днів передбачено ст. 218 КЗпУ, де визначено, що працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.
При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.
Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
Порядок оплати проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу передбачається ст. 219 КЗпПУ, де визначено, що власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів — у розмірі 50 відсотків вартості проїзду.
У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.
Наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор:  Елена Георгиевна, Київ2011-06-08 15:03:42
Добрый день. Скажите, пожалуйста - я нахожусь на больничном с переломом позвоночника. Отпуск мне отменили, так как я получила травму до приказа. Продолжительность лечения состоит из постельного режима -13 недель, потом реабилитационный период. Мне по диагнозу ( при положительном исходе) нельзя сидеть 6 месяцев(до октября), стоять одномоментно можно не более 2 часов. Я не смогу полноценно работать в этот период - работаю воспитателем в школе-интернате. Могу ли я после выписки с больничного пойти в свой законный отпуск в количестве 56 дней - возможно, что это будет в урочное время.??? Моя работа не требует моей замены другим работником. С кем решить этот вопрос в соответствие с Законом??? Это - вынужденная мера, связанная со здоровьем. С уважением, заранее спасибо
Ви маєте повне право скористатись своєю законною відпусткою.
Замовляйте юридичні послуги за тел. (044) 221-55-41, (067) 917-85-56. Юрист, адвокат, послуги юриста, послуги адвоката.
Автор: Таня, Київ2011-06-15 16:36:12
Як правильно написати наказ на прийняття на роботу працівника на півставки?
Дане питання потрібно не описувати, а складати сам документ, а це платно.
Замовляйте юридичні послуги за тел. (044) 221-55-41, (067) 917-85-56. Юрист, адвокат, послуги юриста, послуги адвоката.
Автор: Михайло, Івано-Франківськ2011-06-17 11:36:10
Добрий день! Підкажіть будь-ласка де і в який спосіб можна перевірити дані про власний загальний страховий стаж? Дякую
У фонді соціального страхування за місцем проживання.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам. Мы предоставляем качественные юридические услуги, юрист, адвокат, Киев, Украина.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Автор: Тетяна, Харків2011-06-19 10:30:41
Доброго дня. Чи повинна бути доплата за педагогічне звання "учитель-методист", якщо працівник займає посаду керівника гуртків позашкільного закладу. Дякую.
Це питання по профілю потрібно викласти у відповідні заяві до Управління освіти за територіальністю,адже наша відповідь на сайті не дасть Вам правової підстави щодо додаткової оплати. А офіційна відповідь на запит, який до речі Вам повинні надати у 5-ти денний термін, як до інформації публічного характеру, буде підставою для пред'явлення керівництву закладу.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам. Мы предоставляем качественные юридические услуги, юрист, адвокат, Киев, Украина.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Автор: Оксана, Львів2011-06-17 13:43:54
Доброго дня. Підкажіть будь ласка як краще написати офіційного листа роботодавцю з вимогою повернення заборгованості по заробітній платні від вже звільненого працівника.
Найкраще у формі цінного листа з повідомленням та описом.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам. Мы предоставляем качественные юридические услуги, юрист, адвокат, Киев, Украина.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Автор: Юлія, Київ2011-06-21 22:02:19
Я працюю в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, Київська обл., Макарівський р-н. На співбесіді мені були надані умови роботи (30 годин на тиждень, по 6 годин на день), пропрацювавши 3 місяці директор наполіг додати мені 1 годину обіду, я погодилася на 30 хвилин. Пропрацювавши 5 місяців, він почав вимагати 8 годинний родочий день не включаючи 1 годину обіду, тобто 40 годин на тиждень +5 годин обіду. Підкажіть мені будь-ласка, чи законні вимоги? Де можна знайти закон, в якому буде писатися, скільки я маю працювати?
У відповідності до ст.50 Кодексу законів про працю України, передбачено норму тривалості робочого часу, де визначено, що:
- Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. - Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.
Перерва для відпочинку і харчування передбачена ст. 66 Кодексу законів про працю України,де визначено, що:
- Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.
- Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.
- Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
- На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам. Мы предоставляем качественные юридические услуги, юрист, адвокат, Киев, Украина.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Автор: галина, Київ2011-06-22 14:48:46
Добрий день! Ппрошу допомогти визначитись в порядку нарахування відпускних педпрацівникам?За який період береться заробітна плата і який розрахунок визначення денного заробітку?
Заробітна плата береться не менш ніж за пів року вираховуючи середній показник та додаючи оздоровчі і премію, якщо такі передбачені колективним договором.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам. Мы предоставляем качественные юридические услуги, юрист, адвокат, Киев, Украина.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Автор: Андрій Петрович , Львів2011-06-22 18:09:54
Добрий день. Я працюю на заводі з 1983 року на посаді "лудильник гарячим методом" (1-ий список на пільгову пенсію). Цього року мені виповнилось 50 років. При оформленні документів для виходу на пенсію виявилось наступне: із стажу з шкідливими умовами виключили 7 років,(1993-1998р.р.).Причина-неатестоване робоче місце,ніби до 1992року шкідливість йшла автоматично, а перша атестація проведена у грудні 1998 року. І ще одна причина звернення до вас: в трудовій записано що я працюю в електро-апаратному цеху,а в акті про атестацію робочого місця записано просто апаратний цех.
Зверніться з письмовою заявою до роботодавця (обов'язково із відміткою на Вашому екземплярі або цінним листом із описом і повідомленням) щодо надання роз'яснення з приводу невідповідності фактично виконуваної роботи до посади, яка записана в трудовій книжці. Зберіть максимальну кількість письмових свідчень свідків, продукту праці, документів, які б підтверджували Вашу позицію.
Зверніться до комісії по трудових спорах, якщо ж такої не має то до суду, щодо виправлення запису в трудовій книжці та встановлення факту праці із шкідливими умовами на протязі 1993 - 1998 років.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам. Мы предоставляем качественные юридические услуги, юрист, адвокат, Киев, Украина.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Автор: ступак валентина петровна, Київ2011-06-23 13:40:54
я имею право что я хочу сохранить по месте работи по уходу ребенок-инвалид с детства 18лет???
Якщо Ви говорите про місце роботи на період відпустки по догляду за дитиною, то це місце зберігається за Вами поки Ви перебуваєте у даній відпустці.

Ми надаємо якісні юридичні послуги, юрист, адвокат, Київ, Україна. Юрист по господарським справам.
Контактні телефони (044) 221-55-41, (067) 917-85-56
Сторінки:  << Попередня 18 ...16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Наступна>>