“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Питання по темі: Трудові відносини

Платна консультація за телефонами
та інші юридичні послуги:
(044) 221-55-41
(067) 917-85-56
(099) 436-21-72

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти некоректні запитання. Залишити питання на сайті "Захист Права" можливо лише, порадивши дану сторінку в соціальній мережі. Гарантуємо відповідь на протязі 3-х діб для платних запитань.
Свої запитання Ви можете залишити тут:
Мітки: Інтелектуальна власність | Адміністративні правопорушення | Виконавче провадження | Господарські правовідносини | Житлове право | Захист прав споживачів | Земельні питання | Кримінальні правопорушення | Міжнародне право | Мати-одиночка | Пенсія. Пільги передбачені законом | Податкове право | Право на спадщину | Сімейні відносини. Аліменти | Трудові відносини | Цивільні правовідносини |
Сторінки:  << Попередня 18 ...12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Автор: Сергей2010-07-30 10:00:22
я працюю в бюджетному підпримстві на посаді економіста на 0,5 ставки, в режимі з 8 до 12 години. Посада економіст колективним договором віднесено до категорій осіб, що мають право на додаткову відпустку в розмірі 7 днів за ненормованість. Підприємство відмовило мені у наданні додаткової відпустки за неномованість посилаючмсь на п. 2 наказу міністерства праці та соціальної політики № 7 про затвердження рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної відпустки за особливий характер праці. Але ж даний наказ є підзаконним нормативно-прапвовим актом. Вважаю, що маю право на дану відпустку відповідно до Закону "Про відпустки", який має вищу юридичну силу. Прошу надати кваліфіковане розяснення
Потрібно зазначити, що у Вами зазначеному наказі йдеться про рекомендації щодо надання цієї додаткової відпустки. Так само є ще декілька листів Міністерства праці та соціальної політики з цього приводу, які говорять про те, що ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем.
Водночас на сьогодні ні у Кодексі законів про праці ні у ЗУ «Про відпустки» такої вимоги не встановлено. Також це питання не врегульовано в інших обов’язкових до виконання нормативно-правових документах. А отже для того, щоб спробувати відстояти своє право на додаткову відпустку, Вам необхідно буде отримати письмову відмову у надані такої відпустки з Вашого підприємства і звернутися за захистом свої прав до суду.
Автор: Ольга2010-09-01 01:10:09
ДОБРОГО ДНЯ.Я вагітна,і маю дитину 2р.працюю,чи маю право на відпустку без збереженя заробітньої плати на 30-40 днів.Або як розуміти ст.179 ч.4.кодексу України про працю.З Нетерпіням чекаю відповіді.На перед дякую!
Ч.4 ст. 179 Кодексу України про працю передбачає, що підприємство має право на надання оплачуваної відпустки по догляду за дитиною більшої тривалості ніж це передбачено законодавством, але оплата здійснюється за кошти підприємства, які воно не може віднести до валових витрат.
Слід звернути увагу на те, що в силу ч.4 ст. 179 КЗпП підприємства мають право надавати жінкам відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж це передбачено ч.3 (до досягнення дитиною віку трьох років) і частиною шостою (до досягнення дитиною шестирічного віку). Однак формулювання „відпустка.. більшої тривалості” означає можливість лише продовження відпустки, в якій перебуває жінка але не надання такої відпустки після того, як жінка вийшла на роботу після досягнення дитиною трирічного (шестирічного) віку.
Автор: Ірина2011-03-09 19:11:00
Доброго дня! Прошу надати консультацію по такій ситуації:
Працівник перебував на посаді вчителя початкових класів у одній школі ("спеціаліст І категорії"),потім "порядком переводу"(такий запис у трудовій книжці)був переведений в іншу школу на посаду вихователя групи продовженого дня(атестований на цій посаді "спеціаліст І категорії"). У цій же школі(з вересня 2010 р.)призначений на посаду вчителя початкових класів.
Запитання: Чи розповсюджується на цього працівника п.3.17 нового Типового положення про атестацію педпрацівників? Якщо розповсюджується, то як правильно це оформити?
Дякуємо!
Дякуємо за запитання.
Перевіривши усі нормативні документи України, які стосуються педпрацівників, юристи «ЗАХИСТ ПРАВА» повністю погоджуються з Вами, щодо п. 3.17. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 року, де чітко зазначено, що у разі поновлення на роботі педагогічного працівника, який раніше виконував цю роботу, незалежно від тривалості перерви у роботі, за ним зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання.
Щодо другого запитання, як це оформити?
То питання не зовсім зрозуміле, що в даному випадку має означати слово «це», можливо Ви мали на увазі оформлення на роботу за посадою вчителя початкових класів, тоді можемо сказати, що оформлення буде відбуватись у загальному порядку у відповідності до Кодексу законів про працю України звісно ж із тим посадовим окладом, який передбачений "спеціаліст І категорії".
Автор: жанна2011-03-11 15:15:41
Доброго дня.
Прошу надати консультацію по наступному питанню : я працювала 6 місяців на приватному підприємстві. Заяву на звільнення та вимогою виплатити заборгованість відправила поштою 3 січня 2011 р. рекомендованим листом з повідомленням (головний офіс в Ужгород, а я в Житомирі). До сьогоднішнього дня не отримала трудову книжку, немає також ні розрахункових ні заборгованих грошей по заробітній платі.
Також я дізналася, що нарахування були лише мінімальної з/п, хоча гроші перераховувалися в більшому об"ємі банківським переказом і керівництво запевняло що все зароблене проходить офіційно та відраховували 19,5% .
Як забрати трудову та чи є шанс отримати заборговані мені гроші?До яких структур можна звернутися по цих питаннях? Дякую.
Дякуємо за запитання. Ситуація у якій Ви опинились відноситься до трудових спорів між роботодавцем і працівником. Дані правовідносини регулюються Главою ХV “Індивідуальні трудові спори” Кодексу Законів про працю України (надалі КЗпПУ.
Перш за все, слід зауважити, що у відповідності до ст. 225 КЗпПУ Ви маєте право звернутись до комісії по трудових спорах у питаннях про виплату заборгованості по заробітні платі, без обмеження строку, який передбачений в деяких випадках частиною першою вищезазначеної статті. Тобто потрібно в першу чергу звернутись із заявою до комісії по трудових спорах (звісно, якщо є така на підприємстві), заява підлягає обов’язковій реєстрації, до заяви обов‛язково долучити копії документів, які підтвердежують заборгованість перед Вами та розмір заробітної плати, який передбачаєтья трудовим договором та наказом про прийняття на роботу (або переведення на посаду). У відповідності до ч. ст. 226 КЗпПУ подана заява повинна бути розглянута у 10-ти денний термін.
У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах (ст. 228 КЗпПУ).
Більш детально передбачені строки звернення до суду ст. 233 КЗпПУ, де зазначено, що працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.
Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
Встановлений частиною третьою цієї статті строк застосовується і при зверненні до суду вищестоящого органу або прокурора. Не мало важливим є те, що суд може не прийняти, як доказ звернення Вами до головного офіса щодо заборгованості та по питанню отримання трудової книжки, рекомендований лист із повідомленням. Як доказ за допомогою поштового зв‛язку відправляється цінний лист із описом вкладення (де зазначається що саме вкладено у лист). Не менш важливо окрім другого оригіналу опису зберегти і чек оплати послуг (знадобиться в суді) За змістом наданих фактичних обставин, можна зробити логічний висновок, що має місце а даній ситуації порушення трудового договору (якщо такий має місце), зареєстрованого у державній службі зайнятості за місцем проживання (тобто в Житомирі) і колективного договору, щодо порядку оплати праці.
Керуючись ч. 3 ст. 38 КЗпПУ Ви мали всі законні підстави для розірвання трудового договору за підставою невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору (невиплата в обумовлені строки заробітної плати – є порушенням), але згідно ч. 2 ст.14 ЗУ «Про оплату праці» норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених угодами сторін (тобто трудовим договором), застосовуються лише ТИМЧАСОВО на період подолання фінансових труднощів підприємства не більш ніж на 6 місяців.
Відповідно ч. 2 ст. 29 ЗУ «Про оплату праці» про зміну діючих умов праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. обто якщо Вас було повідомлено про те, що підприємство має фінансові труднощі, і відповідно Ваша заробітна плата зменшиться – власник діяв правомірно і відповідно до чинного законодавства, але якщо ж Вас не було про це повідомлено – це є підставою для визнання порушення власником законодавства про працю.
Також за ст.47 КзпПУ власник або уповноважений орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. При нарахування сум, належних працівникові при звільненні, власник повідомляє письмово працівника перед виплатою (ст.116 КЗпПУ), а ст.116 КЗпПУ встановлює відповідальність власника або уповноваженого органу за затримку виплат.
За захистом порушених прав Ви можете звернутись до профспілки, яка згідно ч. 2 ст.19 КЗпПУ надсилає подання про усунення порушень до власника (порушення повинні бути усунуті протягом 1 тижня), а якщо порушення не усунені до цього часу – профспілка безпосередньо звертається до суду.
Згідно ст.35 ЗУ «Про оплату праці» і ст.15-16 «Про звернення громадян» Ви можете подати заяву або скаргу до органів, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю: Міністерства праці та його органів, фінансових органів, органів податкової інспекції, до Генерального прокурора України і підпорядкованих йому прокурорів. І також ви можете звернутися до суду із позовом про захист прав, що були порушені недодержанням законодавства про працю. Розгляд таких справ здійснюється у районних у місті Житомирі судах.
Відповідь на запитання підготовлено юристами об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА” та нашими партнерами. Успіхів….
Автор: Інна2011-03-18 16:34:34
Доброго дня, я працюю вчителем. Знаходилась у декретній відпустці (з листопада 2009 по 4 січня 2011 р.) , в школі попросили перервати відпустку і вийти на роботу на неповну ставку. Роботу розпочала 4 січня 2011 року. Скажіть, будь ласка, чи маю я право на повну щорічну відпустку у липні-серпні (56 днів), бо директор каже, що тільки на половину, десь приблизно 27 днів. І як будуть нараховуватися оздоровчі? чи може таке бути, щоб не виплатили оздоровчі (вказують причину-недостатньо коштів у бюджеті)
Відповідно закону України «Про відпустки» ст.9 п.1 та п.2 до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) та час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково.
А також згідно ст.10 закону України «Про відпустки» право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, а за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Отже, Ви маєте повне право на повнотривалу відпустку тривалістю 56 днів, передбачену для педагогічних працівників, навіть працюючи неповний робочий час.

Щодо оздоровчих. Згідно закону України «Про освіту» ст.57 п.1 держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Але положення і норми, передбачені абзацом частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Тому, не виключено, якщо буде відповідна постанова Кабміну, щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення для педагогічних працівників її будуть нараховувати не в повному обсязі. Наразі такої постанови не було і за таких умов можливе лише затримання виплати допомоги на оздоровлення.
Консультація підготовлена та надана безкоштовно юристами «Захист Права».
Автор: Ольга2011-03-23 15:18:53
Ситуация критическая: На фирму, где я работала (на данный момент уволена уже полтора месяца), открыли криминальное дело по факту невыплаты заработной платы. Когда дело было еще в прокуратуре и не дошло до суда меня уговорили, слезно умоляли подписать ведомости о получении зарплаты а взамен выдали расписку о том, что в срок месяца вернут долг. Расписку писал сам директор этой же фирмы. Я по доброте душевной и видя, что всем до меня зарплату выплатили, поверила и подписала! Сделала глупость! Теперь у фирмы передо мной фактически долга нет, он теперь есть у деректора, но как у физ. лица. Дело с расписками я никогда не имела, нюансы узнала только после. Если вытребовать долг через суд по этой расписке, то погашать его должник может или из своей зарплаты, или благодаря собственности. НО! Зарплата у него сейчас нулевая и не начисляется, а из собственности дом он продал, и уже, скорее всего, все оставшееся записано на другие имена ... Т.е., с распиской я просто пролетаю! Сегодня криминальное дело по фирме уже передали в суд, было предварительное слушание, но без свидетелей и потерпевших. Следующее - через неделю, 31 марта. (Росписка - до 1 апреля.) Могу ли я что-либо еще сделать? Могу я, к примеру, попросить обьявить подписанные мною ведомости как недействительными, как подписанные под давлением? УМОЛЯЮ, ПОДСКАЖИТЕ как быть? Как можно вернуть долг с физ.лица на фирму обратно? Как мне исправить свою ошибку? Какие могут быть варианты?
Дякуємо за запитання.
В першу чергу радимо Вам звернутись із заявою до суду про визнання Вас потерпілою сторону та цивільним позивачем, де розглядається слухання кримінальної справи стосовно керівників фірми де Ви раніше працювали.
Це право визначене у порядку ст. 50 Кримінального процесуального Кодексу України, де чітко прописано, що цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали матеріальної шкоди від злочину і пред’явили вимогу про відшкодування збитків відповідно до статті 28 цього Кодексу. Про визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу.
Цивільний позивач або його представник мають право: подавати докази; заявляти клопотання; брати участь у судовому розгляді; просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до забезпечення заявленого ними позову; підтримувати цивільний позов; ознайомлюватися з матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не провадилось, - після призначення справи до судового розгляду; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині, що стосується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.
Цивільний позивач зобов’язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду пред’являти всі необхідні документи, зв’язані з заявленим позовом.
Цивільний позов пердбачений ст. 28 КПК, тобто особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.
Закриття справи з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, не звільняє особу від обов’язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам.
Цивільний позов може бути пред’явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. Відмова у позові в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права пред’являти той же позов у кримінальній справі. Особа, яка не пред’явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред’явити його в порядку цивільного судочинства.
Цивільний позивач і цивільний відповідач при розгляді цивільного позову в кримінальній справі або позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих особою, щодо якої справу закрито з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, звільняються від сплати державного мита.
Відповідь надана фахівцями в галузі права об’єднання «ЗАХИСТ ПРАВА».
Автор: Игорь2011-03-28 09:36:24
Добрый день. Помогите разобраться , на роботе меня заставляют заниматься дугой работой которой нет у меня в дневном задании и у должностной инструкции. Без приказа на предприятии и доплатой и в коллективном договоре не указана такая ситуация!!! Помогите пожалуйста с законом которым я могу воспользоваться? И что я могу поделать?
Ігоре дякуємо за запитання. У схожу конфліктну ситуацію, між працівником та роботодавцем під час здійснення своєї трудової діяльності, потрапляє щодня кожен другий працівник організації де не переймаються своїми працівниками.
Тому, як показує практика у Вас є два варіанти:
1) змиритись і виконувати вказівки, які не стосуються Вашої роботи;
2) поборотись за свої права.
Яким чином запитаєте Ви? А ми в свою чергу порадимо Вам підійти до цієї проблеми з розумом, тобто заздалегідь підготувавшись до самих негативних наслідків (звільнення).
1. В ніякому разі не виявляйте відкриту агресію, не показуйте своїми діями, що Ви не збираєтесь виконувати ту роботу, що не передбачена посадовою інструкцією, а навпаки будьте старанним працівником. Навіщо, запитаєте Ви? А для того, щоб за цей час Ви могли згортуватись із такими ж працівниками та зібрати більше чим достатньо доказів, щоб в подальшому була можливість довести свою правову позицію.
2. Кожну роботу, що виконуєте, яка не передбачена Вашими функціональними обов’язками у відповідності до посади яку займаєте, потрібно задокументувати на відео та письмово. Щодо відео то думаємо Вам зрозуміло, а от письмово то тут потрібно зняти копії документів, що підтверджують роботу не за призначенням (наприклад рознарядку, акт виконаних робіт і т.д.). Після виконаної роботи звернутись із відповідною заяво до безпосереднього керівника через канцелярію (секретаря), які поставлять на копії відмітку вхідного номера та дату. У заяві потрібно із наївністю відобразити усю виконану роботу, попросити додаткову винагороду за неї. Це потрібно зробити обов’язково, тому що коли дійде з’ясовування обставин компетентними органами, то роботодавець в особі Вашого керівника заявить, що така робота була одноразовою, до мене ніхто не звертався, про доплату ніхто не згадував і вона ніде не передбачена.
3. Коли назбираєте більш чим достатньо доказів, що свідчать про допущені порушення з боку роботодавця, сміливо звертайтесь до:
- із відповідною заявою з додатками до комісії по трудовим спорам (яка повинна бути або утворюється), остання повинна надати свій висновок у 10-ти денний термін із вимогою щодо усунення роботодавцем порушення трудового законодавства;
- із відповідною заявою з додатками до профспілкову організацію (якщо така є);
- в Державну податкову інспекцію із відповідною заявою щодо порушення податкового законодавства (виплата заробітної плати в конвертах через працівників, у внутрішніх документах не зазначено посадовий оклад, не надаються відомості бухгалтерією по заробітні платні, не виплачується двічі на місяць платня, у відомостях пусті графи і т.д.) додавши обов’язково докази;
- Міністерства праці та соціальної політики України із аргументованою скаргою вказавши усі порушення та додавши докази;
- до суду із позовною заявою про стягнення плати за понад урочну чи не за фахом роботу.
Інформація підготовлена обєднанням "ЗАХИСТ ПРАВА".
Автор: Юлія2011-03-29 23:21:59
Добрий вечір, я працюю в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей психологом майже 3 місяці. Так як я ще студентка, я і навчаюся і працюю ( 2 дні в будні, 2 дні на вихідні), так ми домовилися з директором, але мені було передано наказ від нього, що я повинна вийти на роботу в середу. В середу я не можу в мене пари, кінець семестру дуже важливо. І він передав через інших, що мене звільнено. Мене хочуть звільнити з роботи через те, що я не вийшла в той день коли я не працюю. Що мені робити? Я сама розумію, що він просто так не має права мене звільнити, але я не знаю, що йому казати.
Перед початком кожного місяця повинен складатися графік чергування, який затверджується посадовою особою, у трудовому договорі та посадові інструкції теж може бути зазначено графік роботи. Усі спірні питання вирішуються через комісію у трудових спорах, профспілковий комітет та суд.
Автор: Світлана2011-03-30 14:53:44
Здравствуйте. Я прошу дать ответ на мой вопрос.... У отца в тродовой книжке стоит не правильная запись, из-за чего теперь он не может оформить льготную пенсию.... Организация, в которой он работал поставила запись о том, что ему присвоен разряд монтажника ж/б конструкций, а должны были записать "переведен на должность...." Теперь эта организация не дает льготную справку, о том, что он там проработал на такой должности столько-то лет. Родители хотят подавать исковое заявление в суд, но не знают как правильно его оформить. Одно заявление вернулось с ответом, что оно не правильно составлено. Подскажите, пожалуйста, может есть образец такого заявления. Заранее благодарю. Очень нужен ответ по этому вопросу.
Спочатку зверніться із відповідною заявою до організації де працював Ваш батько щоб отримати письмову відповідь (відмову у виправленні помилки), звернутись до комісії у трудових спорах та профспілкового комітету (за наявності), а тоді уже лише можливо оформляти позовну заяву до суду. Зразок під кожну життєву ситуацію Ви не знайдете, радимо звернутись за допомогою до юриста.
Автор: тетяна леонідівна2011-03-30 20:44:46
вітаю! надайте, будь ласка, консультацію з таких питань: 1.якщо вчитель оформив пенсію за вислугою років, але працює й далі у школі, це є правильним? 2.якщо на кафедрі обмаль годин (по 10-15),кого навантажуватимуть у першу чергу - заступників директора, які заявили про свої права на години, чи рядових учителів? якщо в заступників директора є ставка чи 0,75 ставки, чи обовязково їм надавати 9-14 годин, коли кафедра не забезпечена годинами? 3.якщо заступник з виховної роботи (за фахом учитель російської мови, але з 1994 р. викладає українську)не має відповідного диплома, що свідчить про освіту,прийшов до закладу в 2010 р., чи правильним буде звертатися із запитом переглянути питання навантаження цієї людини годинами української мови?
Наша відповідь у Вашій ситуації Вам нічим не зарадить. За офіційною відповіддю, яка буде правоустановлюючим документом для школи радимо звернутись із письмовою заявою (зверненням) до территоріального Управління освіти.
Сторінки:  << Попередня 18 ...12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1