“ЗАЩИТА ПРАВА”

Адвокатское объединение г.Киев

Ответы на вопросы с тегом "Господарські правовідносини" Назад в список судебных решений

Про стягнення боргу за договором постачання

22 января 2012р. 19:22

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

І  М  Е  Н  Е  М      У  К  Р  А  Ї  Н  И

 

17  січня  2012  р.    80/12

Справа  №  5010/2484/2011-5/143     

 

Господарський  суд  Івано-Франківської  області  у  складі  судді  Г.З.Цюх

при  секретарі  судового  засідання  І.В.Григорчук

  розглянувши  у  відкритому  судовому  засіданні  матеріали  справи

за  позовом:                    Товариства  з  обмеженою  відповідальністю    "ОСОБА 1  ЛТД",

                                        вул.  Гнатюка,4/38,  м.  Івано-Франківськ,  76000;

до  відповідача:                    Приватного  підприємця    ОСОБА_2,

                    АДРЕСА_1;

про  стягнення  заборгованості  в  сумі  41856,45  грн.,  з  яких:  39245,00  грн.  основного  боргу  по  договору  №  20-04/11  від  20.04.11р.,  2166,32  грн.  пені  та  445,13  грн.  -  3%  річних

  за  участю  представників  сторін:

від  позивача:                    ОСОБА_3  -  представник,  (довіреність  б/н  від  04.01.2012  року),  паспорт                                          серії  НОМЕР_2  виданий  Надвірнянським  РВ  УМВС  в  Івано-                                                                                Франківській  області  19.04.2000  року;   

від  відповідача:                    не  з'явилися;.

    в  с  т  а  н  о  в  и  в  :

    Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "ОСОБА 1  ЛТД"  звернулось  до  господарського  суду  Івано-Франківської  області  з  позовом  про  стягнення  з  Приватного  підприємця    ОСОБА_2  заборгованості  в  сумі  41856,45  грн.,  з  яких:  39245,00  грн.  основного  боргу  по  договору  №  20-04/11  від  20.04.11р.,  2166,32  грн.  пені  та  445,13  грн.  -  3%  річних.

Ухвалою  суду  від  22.12.2012  року  порушено  провадження  у  справі,  розгляд  справи  в  судовому  засіданні  призначено  на  17.01.2012  року.

Представник  позивача  в  судовому  засіданні  позовні  вимоги  підтримав  в  повному  обсязі.

Представник  відповідача  в  судове  засідання  не  з'явився,  про  причини  неявки  суду  не  повідомив,  вимоги  ухвали  суду  від  22.12.2011  року  не  виконав,  хоча  про  час  та  місце  розгляду  справи  був  належним  чином  повідомлений,  про  що  свідчить  повідомлення  про  вручення  поштового  відправлення  від  24.12.2011  року.

За  таких  обставин,  згідно  ст.  75  Господарського  процесуального  кодексу  України  та  ст.  6  Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод,    суд    вважає  за  можливе  розглянути  справу  без  участі  повноважного  представника  відповідача  за  наявними  в  ній  матеріалами,  запобігаючи,  одночасно,  безпідставному  затягуванню  розгляду  спору  та  сприяючи  своєчасному  поновленню  порушеного  права.

                    Розглянувши  матеріали  справи,  заслухавши  представника  позивача,  враховуючи  вимоги  чинного  законодавства,  суд  вважає  за  правильне  взяти  до  уваги  наступне.

                    Між  сторонами  у  справі,  20.04.2011  року  укладено  договір  №  20-04/11,  згідно  р.  1  якого  постачальник  (відповідач)  поставляє  пиломатеріали,  завантажує  та  зберігає  їх,  а  замовник  (позивач)  оплачує  їх  на  умовах  даного  договору.  При  завантаженні  та  зберіганні  складаються  відповідні  акти  із  вказанням  ціни  1  м  куб.

Розділом  2  договору  сторони  передбачили,  що  при  проведенні  передоплати  замовником  постачальник  зобов'язаний  на  протязі  10  календарних  днів  поставити  пиломатеріали.

На  виконання  умов  договору  позивач  згідно  платіжних  доручень  №  1210  від  10.06.2011  року,  №  1210  від  10.06.2011  року,  №  1216  від  22.06.2011  року,  №  1170  від  25.05.2011  року,  №  1118  від  21.04.2011  року,  №  1172  від  26.05.2011  року,    №  1164  від  24.05.2011  року,  №  1176  від  27.05.2011  року,  №  1208  від  09.06.2011  року,  №  1180  від  01.06.2011  року  та  меморіальних  ордерів  №  1181  від  01.06.2011  року,  №  1202  від  08.06.2011  року,  №  1  від  30.05.2011  року  провів  оплату  за  пиломатеріали  на  загальну  суму  120  495,  00  грн.

В  свою  чергу  відповідач  поставив  товар  на  загальну  суму  81250,  00  грн.  згідно  накладних  №  1  від  08.06.2011  року  та  №  2  від  23.06.2011  року.  Тобто  відповідачем  не  допоставлено  товару  на  суму  39245,  00  грн.

Позивач  звертався  до  відповідача  з  вимогою  про  повернення  коштів,  про  що  свідчить  лист  вимога  №  39  від  22.11.2011  року.  Факт  направлення  вимоги  відповідачу  підтверджують  опис  вкладення  до  листа  та  фіскальний  чек  №  5138  від  22.11.2011  року.

Відповіді  на  лист  відповідач  не  надав,  кошти  не  повернув.

У  випадку  не  поставки  продукції  у  вказаний  термін  (протягом  10  календарних  днів  з  дати  передоплати)  постачальник  зобов'язаний  повернути  кошти  на  протязі  3  днів  замовнику.  При  невиконанні  цієї  умови  постачальник  сплачує  пеню  в  розмірі  1  %  за  кожен  день  прострочки  (р.  2  договору).  З  урахуванням  наведеного  відповідачу  нараховано  2166,  32  грн.  -  пені  за  період  з  07.07.2011  року  по  22.11.2011  року.

Крім  того,  за  прострочення  виконання  грошового  зобов'язання,  на  підставі  ч.  2  ст.  625  Цивільного  кодексу  України    відповідачу  нараховано  445,  13  грн.  -  3  %  річних,  за  період  з  07.07.2011  року  по  22.11.2011  року.

                    В  судове  засідання  представник  відповідача  не  з'явився,  відзиву  на  позов  не  надіслав,  доказів  погашення  заборгованості  суду  не  подав,  позовних  вимог  не  спростував.

                    Суд  вважає  вимоги  позивача  обґрунтованими,  з  наступних  підстав.

Нормою  ст.  629  Цивільного  кодексу  України  передбачено,  що  договір  є  обов'язковим  для  виконання  сторонами.

За  договором  поставки  продавець  (постачальник),  який  здійснює  підприємницьку  діяльність,  зобов'язується  передати  у  встановлений  строк  (строки)  товар  у  власність  покупця  для  використання  його  у  підприємницькій  діяльності  або  в  інших  цілях,  не  пов'язаних  з  особистим,  сімейним,  домашнім  або  іншим  подібним  використанням,  а  покупець  зобов'язується  прийняти  товар  і  сплатити  за  нього  певну  грошову  суму  (ч.  1  ст.  712  Цивільного  кодексу  України).

                    Частиною  2  цієї  ж  статті  передбачено,  що  до  договору  поставки  застосовуються  загальні  положення  про  купівлю-продаж,  якщо  інше  не  встановлено  договором,  законом  або  не  випливає  з  характеру  відносин  сторін.

Статтею  663  Цивільного  кодексу  України  передбачено,  що  продавець  зобов'язаний  передати  товар  покупцеві  у  строк,  встановлений  договором  купівлі-продажу.

                    Згідно  ч.  2  ст.  693  Цивільного  кодексу  України  якщо    продавець,    який    одержав    суму    попередньої    оплати  товару,  не  передав  товар  у  встановлений  строк,  покупець  має  право  вимагати  передання  оплаченого  товару  або  повернення  суми  попередньої  оплати.

                    Якщо  у  зобов'язанні  встановлений  строк  (термін)  його  виконання,  то  воно  підлягає  виконанню  у  цей  строк.  Якщо    строк    (термін)    виконання    боржником    обов'язку    не  встановлений  або  визначений  моментом  пред'явлення  вимоги,  кредитор  має  право  вимагати  його  виконання  у  будь-який  час.  Боржник  повинен  виконати  такий  обов'язок  у  семиденний  строк  від  дня  пред'явлення  вимоги,  якщо  обов'язок  негайного  виконання  не  випливає  із  договору  або  актів  цивільного  законодавства  (ст.  530  Цивільного  кодексу  України).

В  силу  ч.  1  ст.  193  Господарського  кодексу  України  суб'єкти  господарювання    та    інші    учасники    господарських  відносин  повинні  виконувати  господарські  зобов'язання  належним  чином  відповідно  до  закону,  інших  правових  актів,  договору,  а  за  відсутності  конкретних  вимог  щодо  виконання  зобов'язання  -  відповідно  до  вимог,  що  у  певних  умовах  звичайно  ставляться.

                    Таким  чином,  вимога  позивача  про  повернення  попередньої  оплати  за  непоставлений  товар  в  сумі  39245,00  грн.  правомірна,  відповідно  підлягає  стягненню  з  відповідача.

                    Згідно  ч.  2  ст.  625  Цивільного  кодексу  України  боржник,  який  прострочив  виконання  грошового  зобов'язання,  на  вимогу  кредитора  зобов'язаний  сплатити  суму  боргу  з  урахуванням  встановленого  індексу  інфляції  за  весь  час  прострочення,  а  також  три  проценти  річних  від  простроченої  суми,  якщо  інший  розмір  процентів  не  встановлений  договором  або  законом.

                    Позивачем  нараховано  445,  13  грн.  -  3  %  річних,  за  період  з  07.07.2011  року  по  22.11.2011  року.  За  наслідками  проведення  перевірки  нарахування  3%  річних  суд  вказує  на  правильність  їх  нарахування.  Отже,  3  %  річних    підлягають  стягненню  з  відповідача  в  сумі  нарахованій  позивачем.

Згідно  із  ч.  1  ст.  549  Цивільного  кодексу  України  неустойкою  (штрафом,  пенею)  є  грошова  сума  або  інше  майно,  які  боржник  повинен  передати  кредиторові  у  разі  порушення  боржником  зобов'язання.  Пенею  є  неустойка,  що  обчислюється  у  відсотках  від  суми  несвоєчасно  виконаного  грошового  зобов'язання  за  кожен  день  прострочення  виконання  (ч.  3  зазначеної  статті).

Частина  6  ст.  232  Господарського  кодексу  України  вказує  на  те,  що  нарахування  штрафних  санкцій  за  прострочення  виконання  зобов'язання,  якщо  інше  не  встановлено  законом  або  договором,  припиняється  через  шість  місяців  від  дня,  коли  зобов'язання  мало  бути  виконано.

Платники  грошових  коштів  сплачують  на  користь  одержувачів  цих  коштів  за  прострочку  платежу  пеню  в  розмірі,  що  встановлюється  за  згодою  сторін.  Розмір  пені,  передбачений  статтею  1  цього  Закону,  обчислюється  від  суми  простроченого  платежу  та  не  може  перевищувати  подвійної  облікової  ставки  Національного  банку  України,  що  діяла  у  період,  за  який  сплачується  пеня  (ст.  ст.  1,  3  Закону  України  "Про  відповідальність  за  несвоєчасне  виконання  грошових  зобов'язань").  Розмір  пені  та  порядок  її  стягнення  передбачено  р.  2  договору.

Отже,  позовна  вимога  про  стягнення  пені  в  сумі  2166,32  грн.  є  правомірно  заявленою  та  такою,  що  підлягає  задоволенню.

                    На  підставі  ст.  49  Господарського  процесуального  кодексу  України  cудові  витрати  по  справі  слід  покласти  на  відповідача.

Керуючись  ст.  ст.  124,  129  Конституції  України,  ст.  6  Конвенції  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод,  ст.  ст.  1,  3  Закону  України  "Про  відповідальність  за  несвоєчасне  виконання  грошових  зобов'язань",  ст.  ст.  526,  530,  549,  625,  629,  712  Цивільного  кодексу  України,  ст.  ст.  193,  232  Господарського  кодексу  України,  ст.  ст.  49,  75,    82  -85  Господарського  процесуального  кодексу  України,  суд

    в  и  р  і  ш  и  в  :

  позов  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю    "ОСОБА 1  ЛТД"  до  відповідача:  Приватного  підприємця    ОСОБА_2                    про  стягнення  заборгованості  в  сумі  41856,45  грн.,  з  яких:  39245,00  грн.  основного  боргу  по  договору  №  20-04/11  від  20.04.11р.,  2166,32  грн.  пені  та  445,13  грн.  -  3%  річних  -  задоволити.

  Стягнути  з    Приватного  підприємця    ОСОБА_2,  АДРЕСА_1  (ІПН  НОМЕР_1)  на  користь  Товариства  з  обмеженою  відповідальністю    "ОСОБА 1  ЛТД",  вул.  Гнатюка,4/38,  м.  Івано-Франківськ,  76000  (код  ЄДРПОУ  13665184)  -  39  245,  00  грн.  (тридцять  дев'ять  тисяч  двісті  сорок  п'ять  грн.  00  коп.)  -  основного  боргу,  2  166,  32  грн.  (дві  тисячі  сто  шістдесят  шість  грн.  32  коп.)  -  пені  та  445,  13  грн.    (чотириста  сорок  п'ять  грн.  13  коп.)  -  3%  річних,  1  411,  50  грн.  (одну  тисячу  чотириста  одинадцять  грн.  50  коп.)  -  судового  збору.

  Наказ  видати  після  набрання  рішенням  законної  сили.

  Рішення  господарського  суду  набирає  законної  сили  після  закінчення  строку  подання  апеляційної  скарги,  якщо  апеляційну  скаргу  не  було  подано.  У  разі  подання  апеляційної  скарги  рішення,  якщо  його  не  скасовано,  набирає  законної  сили  після  розгляду  справи  апеляційним  господарським  судом.

                    Суддя                                Г.З.Цюх

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      Повне  рішення  складено  18.01.2012  року

ЗАХИСТ ПРАВА
Ответы на вопросы с тегом "Господарські правовідносини" Назад к списку судебных решений