“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Юридичний вісник. Статті та новини

Патент на винахід

A A A
15 березня 2015р. 18:14
"Захист Права"
Кожен з нас може набути права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, який сам винайде чи виготовить. Але для того щоб це зробити правильно, і в майбутньому не втратити свої законні права на подібні речі чи явища, необхідно знати процедуру їх засвідчення.
 
Володілець патенту та його права
Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), ст. ст. 462, 463 визначено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Патент може бути звичайним, який видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, та деклараційним, що видається за результатами формальної експертизи заявки. 
Такі патенти на права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий можуть отримати:

1) винахідник, автор промислового зразка;
2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.
Отримавши такий патент, особа набуває певних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а саме:
1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ст. 464 ЦК України).
 
На які винаходи видається патент та на який строк?
Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон № 3687-XII), патент може бути виданий на продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) та процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. В цій же статті, наявна ч. 3, якою зазначено, що правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології як: сорти рослин і породи тварин; біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; топографії інтегральних мікросхем; результати художнього конструювання. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки, а деклараційного – 6 років. Якщо ж патент видається на лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, то строк дії не повинен перевищувати 5 років. Щодо строку дії деклараційного патенту на корисну модель, то він становить 10 років (ч. 4 ст. 6 Закону № 3687-XII).
 
Заявка на отримання патенту
Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі) (далі – Установа) заявку. Доводимо до відома, що таку заяву можна подати через, так званого, повіреного у справах інтелектуальної власності. Заявка складається українською мовою і повинна містити:
- заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель); 
- опис винаходу (корисної моделі), тобто головну настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі;
- формулу винаходу (корисної моделі), що базується на описі і викладається у визначеному порядку ясно і стисло;
- креслення (якщо на них є посилання в описі);
- реферат, лише для інформаційних цілей.
 
Сума державного збору за подання заявки
За подання заявки сплачується збір (800 грн., якщо формула містить 3 пункти + 80 грн. за кожний наступний пункт після 3-х, згідно додатку до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716 (далі - Порядок)). Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки (ст. 12 Закону № 3687-XII).
 
Дії із уже поданою заявкою
Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель або до дати сплати державного мита за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель (ст. 17 Закону № 3687-XII). Також, згідно ст.18 Закону № 3687-XII, Заявник має право перетворити:
1) заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову в його видачі;
2) заявку на видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову в його видачі. 
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону № 3687-XII, порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національної заявки, за винятками, що випливають з Договору про патентну кооперацію.
 
Державна реєстрація патенту на його отримання 
На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Установа, після внесення даних до Реєстру, публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту) (ч. 1 ст. ст. 22, 23 Закону № 3687-XII).
Знайте, що після державної реєстрації патенту, ви у місячний строк повинні отримати готовий патент на руки, відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону № 3687-XII.
 
Припинення дії патенту та захист прав власника патенту
Застерігаємо вас від того, що отримавши патент, не треба вважати, що на цьому більше нічого за нього не треба сплачувати. Адже ст.32 Закону № 3687-XII, встановлено, що окрім заяви власника про відмову, дія патенту може припинитися у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності. Згідно вище згаданого Порядку, річний збір за підтримання чинності патенту складає: - 1 та 2 рік = 300 грн.;
- 3 рік = 400 грн.;
- 4 рік = 500 грн.;
- 5 рік = 600 грн.;
- 6 рік = 700 грн.;
- 7 рік = 800 грн.;
- 8 рік = 900 грн.;
- 9-14 роки = 2100 грн.;
- 15-25 роки = 3800 грн.
Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.
Досить часто виникають спори, щодо винаходів, і щоб їх вирішити, ви маєте право відразу звертатися до суду. Згідно ст. 35 Закону № 3687-XII, суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:
- авторство на винахід (корисну модель);
- встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
- встановлення власника патенту;
- порушення прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування; 
- компенсації.
 
Пам’ятайте, що отримання патенту не проста процедура, тому дотримуйтесь наших порад, щоб здійснити все правильно, якісно та швидко.
 
Схоже по темі:
Захист авторських прав в Україні. Приклад з життя
Консультації по темі інтелектуальна власність
Ключові слова: Оформлення патенту, права автора винаходу, вартість реєстрації патенту, адвокат Київ, юридичні послуги