“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Юридичний вісник. Статті та новини

Слідчі дії, які мають бути проведені під час досудового розслідування

A A A
25 лютого 2015р. 23:18
Адвокат
В наші дні трапляється чимало злочинів і люди щоб захистити свої права звертаються до правоохоронних органів. Але, нажаль, трапляються випадки коли слідчий по кримінальному правопорушенню майже нічого не робить, тим самим заганяючи розслідування злочину в глухий кут. Тому спробуємо вияснити, які процесуальні дії, згідно законодавства, повинен провести слідчий на етапі досудового розслідування справи.
 
Процесуальний порядок порушення кримінальної справи
Зрозуміло, що спочатку працівник правоохоронного органу повинен прийняти заяву та внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР). Зробити він це зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви та розпочати розслідування, згідно ч. 1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). Після внесення кримінальної справи до ЄРДР, їй присвоюється відповідний номер. 
Слід додати, що правова кваліфікація злочину зазначається під час реєстрації заяви в ЄРДР, відмова у прийнятті та реєстрації заяви про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214 КПК України).
 
На підставі заяви та зібраних доказів, слідчий і прокурор готують наступні документи:
- протокол усної заяви (повідомлення) про скоєння злочину;
- протокол огляду місця скоєння злочину;
- протокол допиту свідка;
- пояснення потерпілої сторони;
- доручення про проведення досудового розслідування (за підписом начальника);
- повідомлення про початок досудового розслідування (до прокуратури);
- план спільних слідчо-оперативних дій спрямованих на розкриття та розслідування кримінальної справи;
- постанова про призначення прокурора (готує прокуратура);
- здійснення відповідних запитів слідчим (щодо експертиз, судимості особи, отримання відео інформації та записів з камер спостереження, документів, тощо);
- висновок щодо приєднання матеріалів до кримінального провадження;
- постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження;
- постанову про створення слідчо-оперативної групи;
- постанова про визнання цивільним позивачем;
- постанова про призначення судово-медичної експертизи;
- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення;
- постанова про залучення захисника;
- протокол проведення слідчого експерименту;
- повідомлення про оголошення підозри;
- протокол допиту підозрюваного;
- обвинувальний акт.
Вищезазначений перелік дій є не вичерпним, оскільки початок та порядок порушення кримінальної справи розпочинається і закінчується не однаково. Більшість кримінальних справ, розпочинаються за фактом скоєння чи виявлення злочину, з подальшим виїздом на місце події слідчо-оперативної групи, зібрання доказів, опитування свідків, тощо. Сфера і природа злочинів також різна, розшук і затримання винних осіб, передача справи до суду у майже 60% не відбувається взагалі. Основними причинами для правоохоронців слугує те, що останні не змогли встановити винну особу, не змогли встановити місце перебування підозрюваної особи, в діях вбачаються ознаки цивільно-правових відносин або ознак злочину не вбачають взагалі.
 
Вимоги КПК України щодо проведення слідчих дій 
Слід зазначити, що слідчі дії повинні бути спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України). Із самого початку, слідчий має опрацювати місце вчинення злочину з метою встановлення імовірних свідків або очевидців кримінального правопорушення,. 
Для участі у процесуальних діях слідчий зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) (ч. 7 ст. 223 КПК України). Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.
 
 
Порядок проведення допиту слідчим
Запам’ятайте, що згідно вже згаданої ст. 224 КПК України: 
- допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати;
- допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день;
- перед допитом встановлюється особа, роз’яснюються її права, а також порядок проведення допиту; 
- під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис (наполягайте на цьому, адже це може вам дуже знадобитися в майбутньому!);
- допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті; 
- за бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання; 
- особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування.
 
В разі потреби, в ході слідства, слідчий має право викликати свідків для допиту  та скласти протокол допиту. Пам’ятайте, якщо вас викликали в якості свідка, то ви згідно ч. 1 ст. 66 КПК України маєте право: 
1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката;
3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення;;
4) давати показання рідною або іншою мовою, і користуватися допомогою перекладача;
5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які важко тримати в пам’яті;
6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки;
9) заявляти відвід перекладачу.
 
Права потерпілої сторони
Також слідчий повинен роз’яснити потерпілим, іншим особам право на заявлення цивільного позову по справі, яке у них є відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України, де визначено, що цивільний позов пред’являється для відшкодування збитків, завданих вчиненням злочину. Про це він зобов’язаний скласти протокол, винести постанову про визнання цивільним позивачем та повідомити, відповідно до ст. 61 КПК права цивільного позивача. Такими правами є:
- підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення; 
- бути повідомленим про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову; 
- інші права для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову.
Після цього слідчий зобов’язаний долучити до справи цивільний позов і матеріали, що його підтверджують.
 
Призначення експертизи
Також слідчий надає доручення до галузевих служб (підрозділів), з метою встановлення можливих свідків та очевидців кримінального правопорушення та визначення місця знаходження особи, причетної до злочину. До речі, ч. 3 ст. 41 КПК України встановлено обов’язковість виконання оперативними підрозділами таких доручень.
 
Слідчий, в разі потреби невідкладно може звертатися до експертів, тобто призначати експертизу. Для цього він направляє листи в експертні установи. Наголошуємо, що слідчий зобов’язаний згідно ч. 2 ст. 242 КПК України звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: 
1) встановлення причин смерті;
2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;
3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;
4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;
5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи;
6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Після отримання висновків експертиз, слідчий долучає їх до матеріалів справи.
 
Порядок затримання
Якщо у слідчого є вагомі підстави для затримання особи, він має право звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду, які ухвалюють дозвіл на затримання, згідно ст. ст. 188, 189, 190 КПК України. 
Також, ст. 207 КПК України зазначається, що ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, суду. Але є винятки, при яких кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу: 
1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення;
2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні.
Слідчий, після затримання особи, відповідно до ч. 5 ст. 208 КПК України зобов’язаний, скласти протокол, в якому зазначити: місце, дата і точний час (година і хвилини) затримання; підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та обов’язків затриманого. Протокол про затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Копія протоколу негайно під розпис вручається затриманому, а також надсилається прокурору. Обов’язковим є повідомлення родичам про затримання.
Важливо запам’ятати, що ч. 1 ст. 211 КПК України зазначається: строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання. 
 
Отже, дії слідчого є важливим етапом у ході розслідування кримінального провадження і потрібно знати законодавство, щоб правильно контролювати дії слідчого, і відповідно якісно захистити свої права. Рекомендуємо вам серйозно ставитися до кримінальних проваджень, і у випадках, коли ви хоч якимось чином залучаєтесь до них (в якості свідка, потерпілої сторони, підозрюваного, обвинуваченого), невідкладно звертатися до адвоката, який посприяє всебічному захисту ваших прав та свобод.
 
Схожі статті та практика:

 

Ключові слова: проведення слідчих дій,проведення допиту слідчим,права потерпілої сторони, затримання, адвокат по кримінальним справам, адвокат київ, кримінальний адвокат, послуги адвоката, хороший адвокат