“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Юридичний вісник. Статті та новини

Господарські спори, як їх виграти

A A A
17 лютого 2015р. 19:11
Захист Права
Сьогодні господарські організації є надзвичайно поширеними. Багато громадян являються засновниками, учасниками таких організацій і мають свої корпоративні права. Які, відповідно до ст. 167 Господарського кодексу України (далі – ГК України), являють собою права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Зрозуміло, що при наявності такого кола прав, обов’язково трапляються ситуації, коли вони порушуються, піддаються утискам тощо. І, як наслідок, виникають різноманітні корпоративні спори, тобто це спори між учасниками, акціонерами, засновниками, іншими юридичними особами (контрагентами), тощо.
 
Спори які підлягають розгляду у господарських судах
Справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами, контрагентами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів, згідно пункту 4 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), - підвідомчі господарським судам, в які і потрібно подавати позовну заяву.
 
Як визначитись до якого суду потрібно подавати позовну заяву
Відповідно до ч. 6 ст. 16 ГПК України, справи, щодо корпоративних спорів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДРЮОФОП). Тобто вам, щоб точно знати в який господарський суд звертатися, необхідно зайти на сайт ЄДРЮОФОП, де перейти по посиланню «Пошук відомостей в ЄДР», де погодившись з умовами пошуку, дотримуючись підказок, ввести наявні відомості про юридичну особу, наприклад назву юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові засновника тощо. Після цього здійснити пошук і за результатами якого, ви матимете змогу переглянути адресу юридичної особи. 
Також потрібно перед тим, як подавати позов до господарського суду, переконатися, що спір, який виник дійсно носить корпоративний характер, а не цивільно-правовий. Для цього необхідно знати, що підтвердженням корпоративного спору являються цінні папери, як приклад акції організації. Це має підтвердження у ч.1 ст. 194 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), де говориться, що цінний папір визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером.
І ще, є сенс звернутися до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), де в ст. 232, чітко визначено, які спори являються трудовими і відносяться до цивільного судочинства. Наприклад, щодо поновлення на роботі, зміну дати і формулювання причини звільнення, відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної організації тощо.
Тому вам, щоб бути переконаними, що маєте справу з корпоративним спором, потрібно мати цінні папери господарської організації, як документи, що це підтверджують (сертифікати), так і чітко мати уяву про те, що це не є трудовим спором.
 
Визначення розміру судового збору за подання позовної заяви до господарського суду
При поданні до господарського суду позову, якщо позовна заява має майновий характер, наприклад вимагається стягнути суму коштів, сплачується судовий збір у розмірі двох відсотків ціни позову, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат, згідно підпункту 1, пункту 2 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір».
За подання до господарського суду позовної заяви не майнового характеру, сплачується судовий збір у розмірі 1 розміру мінімальної заробітної плати (121,80 грн.). Оскільки статтею 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” встановлено, що розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня становить – 1218 грн. × 0,1 = 121,80 грн.
 
Стягнення з боржника коштів витрачених на сплату юридичних послуг
До закінчення судового процесу, якщо є усі підстави вважати, що буде позитивним результат, який полягає задоволені позовних вимог. Ми рекомендуємо вам звернутись із відповідною заявою про збільшення позовних вимог, щодо покладення на відповідача, відшкодування витрат на правову допомогу.
Звісно ж, потрібно буде доплатити судовий збір, оскільки ціна позовної заяви збільшиться, та із самого початку радимо звертатися за правовою допомогою до адвоката. Який зможе якісно представити ваші інтереси у суді та посприяти задоволенню позовних вимог в повному обсязі. Але найголовніше те, що адвокатські послуги, при задоволенні позову оплачуються відповідачем, згідно ч. 5 ст. 49 ГПК України.
 
Контрагент відмовляється підписувати акт прийому передачі, виконання робіт, протокол погодження ціни, додаткову угоду, тощо
Трапляються ситуації, коли контрагент, тобто протилежна сторона у договірних зобов’язаннях, відмовляється підписувати акт прийому передачі товару, виконання робіт, послуг тощо. Спочатку, в такому випадку, спробуйте надіслати претензію з додатками контрагенту рекомендованим листом, з описом вкладеного та повідомленням про вручення на адресу контрагента. Перед цим зафіксуйте факт реального виконання зобов’язання. Це можуть бути фото, договори із третіми особами тощо. І підпишіть акт зі своєї сторони, зазначивши в претензії, коли протилежна сторона має зробити аналогічне. Форма досудового вирішення корпоративних спорів шляхом надсилання претензії, визначена в ст. 6 ГПК України і є цілком законною. Якщо ж це не допоможе, і протягом одно місяця, ви не отримаєте підписаного контрагентом акту, то в такому разі пам’ятайте про ч. 4 ст. 882 ЦК України, де чітко зазначено: у разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.
 
Чим підтверджується факт передачі готівкових коштів 
Також бувають випадки, коли під час корпоративних спорів, в судах потрібно підтвердити факт передачі готівкових коштів. Для цього необхідні розрахункові документи (касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами), про які йде мова у Положенні про проведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637, а саме у частині другій пункту 2.3 закріплено таке: підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку. Тобто, така книга, виписка з неї може стати доказом того, що передача готівки мала місце.
 
Стягнення штрафних санкцій за прострочення платежу чи виконуваних робіт
У більшості договорах між юридичними особами у відповідальності сторін прописуються пункти у відповідності до яких кожна із сторін у випадку звернення до суду щодо захисту своїх прав, має право на стягнення штрафних санкцій. Наприклад: пеню, неустойку (подвійна ставка НБУ), 3% річних від простроченої суми з урахувавши індекс інфляції. Таке право позивачу (кредитору) надано ЦК України. 
Це право визначене: по-перше, ч. 3 ст. 549 ЦК Українивстановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 
По-друге, ч. 2 ст. 625 ЦК України передбачено наступне: боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
 
Формули нарахування штрафних санкцій:
1) Пеня = Saldo * 2st / 365 * n, - де, 
Saldo – сума боргу на початок місяця; 
2st – подвійна облікова ставка НБУ (у відсотках);
365 – кількість днів у році; n – кількість днів у місяці.
2) Інфляційна складова боргу = Saldo * (Indeks – 100)%,  - де,
Saldo – сума боргу на початок місяця;
Indeks – встановлений індекс інфляції на кожен окремий місяць.
3) 3% річних = Saldo *3% / 365 * n,  - де,
Saldo – сума боргу на початок місяця;
365 – кількість днів у році; n – кількість днів у місяці.
 
Корпоративні спори, в наш час, є надзвичайно поширеними, а тому треба знати та розуміти, що і як робити, аби такі спори вирішувалися саме на вашу користь. 
 
Схожі статті та практика:

 

Ключові слова: Подання позовної заяви до господарського суду, юрист по господарським справам Київ, адвокат по господарським справам Київ