“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Юридичний вісник. Статті та новини

Прийняття спадщини, що потрібно знати

A A A
14 лютого 2015р. 09:56
юрист "Захист Права"
У кожного з нас, нажаль, рано чи пізно помирають близькі люди, що безумовно є великою втратою. Але потрібно розуміти, що після смерті близької людини, права та обов’язки померлого (спадкодавця) переходять до інших осіб (спадкоємців). І необхідно знати, що робити в такому разі, щоб все майно, яке було нажите померлим, перейшло у законному порядку до належних спадкоємців. 
 
Порядок прийняття спадщини, якщо не було заповіту
Як відомо майже кожному, що заповіт є тим документом, який повністю закріплює те, хто являється спадкоємцем та яке майно переходить до нього. Але мало хто знає, що робити, якщо немає заповіту, чи він визнаний недійсним тощо і хто має право на спадкування. 
В такому разі кожному потрібно знати наступне: у разі відсутності заповіту чи визнання його недійсним тощо спадкоємці одержують право на спадкування почергово, за законом відповідно до ст. ст. 1258, 1261-1265 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). 
У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Також слід зрозуміти, що у разі наявності представників, наприклад, першої черги спадкування всі інші спадкоємці другої, третьої, четвертої та п’ятої черги спадкування позбавляються відповідного права.
Слід додати, що розмір частки при спадкування за законом є рівним для всіх спадкоємців. Але якщо вам необхідно успадкувати більшу частку майна, з тих чи інших причин, то в такому разі, згідно ч. 2, 3 ст. 1267 ЦК України, Ви можете укласти усну угоду з іншими спадкоємцями, якщо йде мова про рухоме майно, а якщо про нерухоме або транспортні засоби, то є змога укласти письмову угоду, посвідчену нотаріусом, де закріпити те, що ви змінюєте розмір частки у спадщині.
 
Місце оформлення спадщини
Трапляються випадки, коли спадкоємці не знають у якій нотаріальній конторі відкрито спадкову справу і відповідно втрачають час на те, щоб прийняти спадщину. Тому запам’ятайте, що відповідно до ст. 1221 ЦК України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Тобто, якщо Вам відоме місце проживання спадкодавця, Ви звертаєтесь до нотаріуса, який закріплений на відповідному окрузі або, враховуючи зміни, які були внесені до ЦК України у жовтні 2014 року, якщо ви проживаєте у сільській місцевості, то можете також звертатися до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування, коротше кажучи до сільської ради. Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна, і звертатися потрібно до нотаріуса, що закріплений за відповідним округом або до сільської ради, де знаходиться майно.
Попри те, 12 лютого 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України, яким вносяться зміни до ст. 1221 ЦК України. Відповідно до змін, місцем відкриття спадщини має бути визнано місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні майна, або вимоги кредиторів. Це дає змогу забезпечити в першу чергу реалізацію прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополі, зоні АТО або переселилися з зазначених територій. Зміни набудуть чинності після набуття Законом законної сили.
 
Що робити, якщо пропущено строк на прийняття спадщини
По різним причинам трапляються випадки коли спадкоємець не прийняв спадщину протягом строку встановленого ст. 1270 ЦК України, а саме шість місяців, і вважається після цього таким, що не прийняв її, відповідно до ч. 1 ст. 1272 ЦК України. Є два варіанти вирішення цієї ситуації. 
По-перше, посилаючись на ч. 2 ст. 1272 ЦК України, можна залучитися підтримкою спадкоємців які прийняли спадщину і отримати від них письмову згоду на прийняття спадщини. 
По-друге, ч. 3 ст .1272 ЦК України закріплено, що якщо у вас наявні поважні причини через які ви пропустили строк прийняття спадщини, наприклад, перебування у відрядженні, за кордоном, на лікування або родичі вчасно не повідомили про смерть спадкодавця тощо, то можна звернутися до юриста / адвоката за правовою допомогою, щоб потім звернутися із позовом до суду про визначення додатково строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини.
 
Що таке заповіт
Не можна не звернути увагу на поняття заповіту та все що з ним пов’язано, розглядаючи питання спадкування. Отже, відповідно до ст. ст. 1233, 1234, 1235, 1236 ЦК України маємо наступне: заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті; складати заповіт може особа тільки з повною цивільною дієздатністю і обов’язково особисто, без представника; особа, спадкодавець, може призначати своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб не залежно від сімейних чи родинних відносин; заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини. Нажаль, може виникнути ситуація, коли або вам здаватиметься, що заповіт близької вам людини не відповідає її волі або ж вашим близьким здаватиметься, що заповіт складений не вірно, через те, що вам надана більша частка. В таких ситуаціях пам’ятайте, ст. 1257 ЦК України встановлено, що суд за позовом заінтересованої особи може визнати заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Якщо ж буде визнана недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, то це не буде підставою недійсності іншої його частини.
 
Заповіт, його види
Також вам необхідно знати про такі складові спадкування, як заповідальний відказ та заповідальне покладання. Так, ст. 1237 ЦК України встановлено, що заповідальний відказ заповідач має право зробити у заповіті. Заповідальним відказом є покладання заповідачем, на користь осіб (відказоодержувачів), які можуть бути і не спадкоємцями за законом, певних обов’язків на спадкоємців. Як приклад, можна навести ч. 2 ст. 1238 ЦК України де йдеться про таке: на спадкоємця, до якого переходить житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно, заповідач має право покласти обов'язок надати іншій особі право користування ними.
Щодо заповідального покладання, то такий термін прямо не закріплений законодавчо. Але його суть можна зрозуміти, якщо звернути увагу на ст. 1240 ЦК України, відповідно до якої, заповідач має право зобов’язати спадкоємця вчинити різноманітні дії немайнового характеру. 
Наприклад, щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання або дії спрямовані на досягнення суспільно корисної мети.
 
Яким чином приймається спадщина, у випадку смерті спадкоємця, який мав прийняти спадщину у спадкодавця ?
І на кінець, необхідно розглянути таку ситуацію, коли спадкоємець, який прийняв спадщину сам по різним причинам пішов із життя. В такому разі виникає так звана спадкова трансмісія відповідно до ст. 1276 ЦК України. Вона являє собою наступне: якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов'язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців. Право на прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він подовжується до трьох місяців.
 
Беручи до уваги все вище сказане пам’ятайте, що успадкування належного вам майна за законом чи заповітом є прямим вашим правом і потрібно знати законодавство, щоб не втратити те майно, яке заповідалося саме вам, близькою людиною.
 
 

 

Ключові слова: Оформлення спадщини, прийняття спадщини, оформлення свідоцтва про право на спадщину, продовження строку на прийняття спадщини, вирішення спорів по спадщині через суд