Legal services in Kiev from the bar association RIGHT PROTECTION About us | Legal services | Legal advice | Contacts | Blog Lawyers "Right Protection" | Housing Law | Commercial Law | Family Law
Answers to questions tagged "Господарські правовідносини" Back to the list of court decisions

про стягнення штрафних санкцій за невиконання умов договору-заявки на транспортно-експедиторське обслуговування

26 January 2012р. 09:53

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

"17" січня 2012 р.

                                 Справа № 5004/2380/11

за позовом   Підприємця ОСОБА_1 

до відповідача:     Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2   

про  стягнення 3000 євро, що за офіційним курсом НБУ становить 33870 грн. штрафних санкцій за невиконання умов договору-заявки

                                                                                  Суддя Черняк Л.О .

                                                                                 При секретарі Хомич О.В.

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача:ОСОБА_3 –представник (дов. від 29.08.2011 року),

від відповідача: ОСОБА_4 - адвокат (пос. №199 від 30.11.2000року),

  Оскільки представники сторін не заявили клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу, то протокол судового засідання ведеться з дотриманням вимог ст. 81 –1 ГПК України без забезпечення повного фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Відповідно до ст. 20  Господарського процесуального кодексу України роз’яснено право відводу судді. Відводу судді не заявлено. На підставі ст.ст. 22, 29 ГПК України  роз’яснено процесуальні права та обов’язки сторін.

  Суть спору:  Позивач –Підприємець ОСОБА_1 просить суд стягнути з Підприємця ОСОБА_2 33870 грн. штрафних санкцій за невиконання умов договору-заявки на транспортно-експедиторське обслуговування № 11/08/2011 від 11.08.2011 року та судові витрати по справі.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що на виконання договору-заявки на організацію міжнародного перевезення вантажу автомобільним транспортом №11/08/2011 від 11.08.2011 року, укладеного з підприємцем ОСОБА_2 він подав транспортний засіб –тягач Рено із напівпричепом під завантаження обладнання в м. Рим, Мс Quay, Італія, проте з вини відповідача машина не була завантажена. Відповідно до умов договору відповідач розраховується із позивачем шляхом перерахування 50 % вартості перевезення після завантаження автомобіля позивача та 50% - після розвантаження. 

У разі відмови від виконання договору, сторона яка відмовилася повинна була сплатити іншій стороні 200 євро штрафу згідно договору.

За ненормативний простій договором передбачена санкція 200 євро за кожну добу простою. Нормативним, згідно договору, є простій протягом 48 годин при завантаженні.

Між сторонами 22.08.2011 р. був укладений додаток № 1 до договору, про підвищення штрафних санкцій на 100 євро за кожен день простою, у зв'язку із значним затягування простою автомобіля виконавця. Виходячи з цього, штраф за простій, починаючи з 22.08.2001 р. становив 300 євро за кожен день понаднормового простою.

Між сторонами 25.08.2011 р. був укладений додаток № 2 до договору, про розірвання договору з вини замовника, який не зміг організувати завантаження протягом тривалого часу автомобіля виконавця. За цим додатком сторонами визнається строк простою тривалістю 14 днів з 12.08.2011 р. по 25.08.2011 р. включно.

Таким чином, штраф за понаднормовий простій автомобіля позивача з 14.08.2011 р. по 21.08.2011 р. включно, по 200 євро за кожен день простою становить 1600 євро.

Штраф за понаднормовий простій автомобіля позивача з 22.08.2011 р. по 25.08.2011 р. включно, по 300 євро за кожен день простою становить 1200 євро.

Разом штраф за простій становить 2800 євро.

Крім того, оскільки сторонами було визнано, що невиконання договору відбулося з вини відповідача, то згідно договору він повинен сплатити штраф у сумі 200 євро.

Таким чином, загальна сума боргу станом на 25.06.2011 р. складає  3 000 євро (2800 євро + 200 євро), що згідно курсу НБУ на день подання позову складає 3870,00 грн.

Відповідач проти позову заперечив, пояснивши суду, що позивачем не надано належних доказів про підтвердження факту прибуття в пункт завантаження м. Рим (Італія) via Piani di Santa Maria 73-00040 Amicca Roma, листом №4 від 26.09.2011 року позивача зобов’язувалося надати CMR. Посилаючись на приписи ст. 316 ГК України зазначає, що як експедитор не може нести відповідальність за незавантаження та простій автомобіля, договір-заявка не відповідає вимогам статтей 307, 308, 316 Господарського кодексу України.

            20.12.2011 року відповідач через канцелярію суду подав клопотання від 20.12.2011року  про залучення третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача фірму RK TREID. Подане клопотання мотивує тим, що дана фірма є замовником і з’ясувати причини простою можливо лише у випадку залучення даного суб’єкта. Розглянувши дане клопотання суд відхилив його як необґрунтоване та таке, що не відповідає вимогам ст. 27 ГПК України, зокрема залучення третьої особи можливе, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін.

          Згідно положень п. 6 Конвенції від 04.11.1950 р. № ETS №005 "Про захист прав людини і основоположних свобод" суд розглядає спір у продовж розумного строку.

Із досліджених матеріалів справи, пояснень представників сторін суд, -

         в с т а н о в и в:

Між підприємцем ОСОБА_2, - експедитор та перевізником –підприємцем ОСОБА_1 була укладена заявка №11/08/2011 по маршруту: Італія (Рим) –Казахстан (Астана); найменування вантажу – обладнання; вага і об’єм автомобіля –20 тонн; дата і час завантаження 12.08.2011 року на 08.00; адреса завантаження via Piani di Santa Maria 73-00040 Amicca Roma, адреса вивантаження та отримувача згідно ЦМР; вартість послуги 9800євро по курсу в гривнях; автомобіль Рено НОМЕР_3/НОМЕР_4.

За порушення норм виплачуться штраф в розмірі 200 євро, за кожні почату добу. Норми: нормативний простій при загрузці і митному оформлені –48годин; нормативний простій на митній очистці та розгрузці –48 годин; нормативний простій при очікуванні декларації на кордоні –12 годин; відмова від заявки після її підписання –200євро; запізнення під завантаження більше 5 годин.

Заявка скріплена підписами та печатками підприємців.

Перевізник –підприємець ОСОБА_1 листом від 22.08.2011 року повідомив ОСОБА_2 про те, що автомобіль марки Рено, державний номер НОМЕР_3 / НОМЕР_4 поданий під завантаження 12.08.2011 року для перевезення вантажу згідно договору-заявки №11/08/2011 року від 11.08.2011 року. А також просив терміново організувати завантаження автомобіля та підтвердити підписом те, що автомобіль знаходиться з 12.08.2011 року на місці завантаження: Італія, Рим, Мс Quaу. В цьому самому листі, про зазначене підприємець ОСОБА_2 підтвердила про що власноруч написала та поставила свій підпис, та печатку. (а.с. 10).

22.08.2011 року підприємець підписала додаток №1 до заявки №11/08/2011 від 11.08.2011 року згідно якою, у зв’язку із значним затягненням ненормативного простою під час загрузки автомобіля марки Рено, державний номер НОМЕР_3 / НОМЕР_4 для виконання рейсу, передбаченого заявкою №11/08/2011 від 11.08.2011 року - штраф за кожен наступний день прострочення для цього рейсу з 22.08.2011 року, збільшується на 100 євро і становить 300євро.

26.08.2011 року підприємець підписала та скріпила печаткою додаток №2 до заявки №11/08/2011, в якій передбачено, що внаслідок грубого порушення замовником умов заявки №11/08/2011 від 11.08.2011 р., а саме - затримка завантаження автомобіля марки Рено державний реєстраційний номер НОМЕР_3/НОМЕР_4 на 14 дні, вона вважається розірваною за згодою обох сторін як така, що не можлива для виконання. Сторонами визнається строк простою автомобіля протягом 14 днів, починаючи з 12.08.2011 р. по 25.08.2011р. включно.

Приписами ст. 316 Господарського кодексу України встановлено, що за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного експедирування може бути встановлений обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, укладати від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечувати відправку і одержання вантажу, а також виконання інших зобов'язань, пов'язаних із перевезенням. Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо). Плата за договором транспортного експедирування здійснюється за цінами, що визначаються відповідно до глави 21 цього Кодексу.

Дана стаття кореспондується із ст. 929 ЦК України. Згідно ст. 930 ЦК України договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі.

Відповідно до ч.1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. (ч. 1ст. 628 ЦК України).

Таким чином, враховуючи вищенаведене між експедитором ОСОБА_2 та перевізником ОСОБА_1 укладено договір експедирування у вигляді заявки №11/08/2011, в якій відображено назву експедитора, маршрут, найменування вантажу, вага і об’єм автомобіля, митне оформлення, кількість автомобілів, дата і час загрузки, адреса загрузки, відправник, відповідальність сторін.

В судових інстанціях дана заявка недійсною не визнавалась.

Позивач в засіданні суду подав витяг з бортового журналу перевізника ОСОБА_1 № 00502 для міжнародних перевезень вантажів згідно ліцензії НОМЕР_5, який свідчить, що з 11.08.2011 року автомобіль знаходився в пункті завантаження, як зазначено адрес завантаження у заявці №11/08/2011 –Arricia Roma (а.с. 11). В додатку №2 від 25.08.2011 року до заявки №11/08/2011 сторонами: підприємцями  ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визначено строк простою автомобіля протягом 14 днів, починаючи з 12.08.2011 року по 25.08.2011 року включно.

Оригінали документів: заявка №11/08/2011 від 11.08.2011 року лист повідомлення від 22.08.2011року, додатки №1, 2 до заявки №11/08/2011 від 11.08.2011 року , бортовий журнал №0052 оглянуті в судовому засіданні.

Відповідно до розрахунку позивача, перевіреного підчас  розгляду спору, за період з 14.08.2011року по 21.08.2011 року штраф за добу: 8 днів*200євро складає 1600євро; з 22.08.2011 року по 25.08.2011 року по 300євро за добу: 4дні *300 євро = 1200 євро, разом 2800євро. штраф за відмову від виконання заявки №11/08/2011 після її підписання –200євро. Загальна сума штрафної санкції складає 3000 євро. Відповідно до курсу НБУ на день подачі позову 03.11.2011 року вартість 1 євро –11,29грн. Виходячи з цього заборгованість в гривнях становить 33870грн.

Оскільки спір до розгляду судом доведено з вини відповідача відповідно до ст. ст. 44,49 Господарського процесуального кодексу України на нього слід покласти судові витрати по справі.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, ст.ст.   82-85 ГПК України, ст. 316Господарського кодексу України, ст.ст. 626,628,929, 930 Цивільного кодексу України, господарський суд,-

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) на користь Підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_2 код НОМЕР_2)

33870грн. штрафних санкцій; 228,70грн. витрат на оплату державного мита, 236 грн. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

 

 

             Суддя                                                                         Л. О. Черняк

Повний текст рішення

складено та підписано

23.01.12

ЗАХИСТ ПРАВА
Answers to questions tagged "Господарські правовідносини" Back to the list of court decisions

GRATITUDE CLIENT - THE KEY TO OUR SUCCESS!!!
zahist-prava.com.ua       Developed by © company "RIGHT PROTECTION"
Каталог юридических компаний Украины | Каталог предприятий