Legal services in Kiev from the bar association RIGHT PROTECTION About us | Legal services | Legal advice | Contacts | Blog Lawyers "Right Protection" | Housing Law | Commercial Law | Family Law

Dear customers! Legal advice on the site are free.

Paid consultation call
and other legal services:
(044) 221-55-41
(067) 917-85-56
(099) 436-21-72


The management reserves the right to delete incorrect questions. Answers will be provided as revenue and opportunities of our lawyers. Answers to pressing questions, which will be paid, will be available within three days.
Your questions you can leave them here:
Your name:             |
Region:                   
Phone number: | (for administration of site)
E-mail: (the answer will come to this e-mail)
Answer:
Anti spam:
Захист від роботів
    

Pages:  << Prev 785 ...26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 ...1 Next>> 
Автор:  Ніна, Kyiv2011-05-22 12:07:44
Державний акт на садову землю 0,10 га виданий сльрадою 2000 р. є невідповідним законодавству за помилками у процедурі видання (плутанина Рішень, Рішення видачі акту не відповідає дійсному Рішенню) та розмірам ділянки і її площі(мало бути 0,12 га. Не приватзована частина землі ще збереглася, поки ще ніхто не приватизував. З 2002 р. розпорядником землі між населеними пунктами є державна адміністрація. Чи можна писати у позові до сільради, що за законом на неї припадає виправити в акті помилки своїм коштом - тобто зробити інвентаризацію землі для визначення зовнішніх меж ділянки і видати виправлений державний акт ? Чи треба зобов,язати (просити ?) РДА видати Розпорядження про інвентаризацію землі і по її результатам видати державний акт ? Для цього в позові крім відповідача 1- сільрада, треба ще відповідач 2 - РДА ? Чи можна зобов,язати РДА, яка не є учасником судового процесу ?
У позовні заяві Ви ладні писати усі свої вимоги не боячись. І хто Вам сказав, що РДА не є стороною у судовому процесі, адже їх зазначають, друге питання, що державні організації замість того щоб надіслати свого законного представника надсилають заяву до суду про розгляд без їх участі у відповідності до законів та на розсуд суду.
Якщо Вам відмовлять то звертайтесь за практичною допомогою, і наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.


Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Сергій, Dnepropetrovsk2011-05-22 14:51:39
Здрастуйте! Підкажіть, будь ласка, який перелік документів необхідний, щоб оформити спадок по заповіту на земельний пай?
Щоб успадкувати земельну частку (пай), правовстановлюючими документами на які є сертифікат, державний акт та свідоцтво про право на спадщину.
Прийняття спадщини регулюється та передбачено ст. 1268 Цивільного кодексу України, де визначено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.
Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.
Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 ЦК України, він не заявив про відмову від неї.
Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою - четвертою статті 1273 ЦК України.
Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.
Отже, якщо спадкодавцем за життя не було записано розпорядження щодо свого майна (заповіт), то Ви приймаєте спадщину за законом. При цьому слід врахувати, що строк для прийняття спадщини встановлено у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, тобто смерті спадкодавця.
Даний строк визначено ч. 1 ст. 1270 ЦК України. Тобто, Вам у відповідності до ст. 1269 ЦК України, як спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини.
Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.
Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.
Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.
Після спливу шести місяців нотаріус зобов’язаний Вам видати свідоцтво про право на спадщину, де буде зазначено усе майно у частковому співвідношені, що належало спадкодавцю.
Але слід зауважити, що поділ спадщини між спадкоємцями буде визначатись у відповідності до ст. 1278 ЦК України, де визначено, що частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними.
Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі.
Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі визначено ст. 1279 ЦК України, де передбачено, що спадкоємці, які протягом не менш як одного року до часу відкриття спадщини проживали разом із спадкодавцем однією сім'єю, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку в розмірі частки у спадщині, яка їм належить.
Спадкоємці, які разом із спадкодавцем були співвласниками майна, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі цього майна, у межах їхньої частки у спадщині, якщо це не порушує інтересів інших спадкоємців, що мають істотне значення.
Наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.


Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Вячеслав, Odessa 2011-05-23 14:58:53
Здравствуйте. У меня такая ситуация. С женой давно не живем. Родился ребенок. спустя полугода она подает на алименты 1/4 на ребенка и 1/4 на себя. Касательно ребенка ничего не имею против. а вот касательно 1/4 на содержание ее, я могу как-то избежать это или оспорить это? Спасибо заранее за ответ.
Автор: Наталья, Kyiv2011-05-23 15:46:18
Добрый день.У меня 2 без залоговых кредита в 2 банках.По не возможности они не оплачивались 2 года. Один банк Альфа подал иск в Черниговский суд. У меня нет никакого имущества, даже прописки нет пол года, потому что родители выгнали из дома. Так как я без прописки то работаю не официально. Если пришла Ухвала, что дело будет рассматриваться 27 мая в 10.00, то это сам суд я так понимаю. При таких обстоятельствах, какое может быть решение суда для меня? Сума долга 17000 грн и 10000 грн из них штрафы за не уплату.Спасибо.
Автор: Володимир, Rovno2011-05-24 08:59:25
Добрий день.
Я iнвалiд чорнобиля 1 категорii.дружина iнвалiд дитинства 2 групи. Пiсля операцii дружина обмежена в рухах i я згiдно довiдки ЛКК в вiддiлi соцзахисту оформив догляд за дружиною з вiдповiдною оплатою. Але "достойноi" пенсiї не хватало на прожиття i я влаштувався на роботу на неповний робочий день, про що є виписка з наказу. Копiю цього наказу на третiй день пiсля працевлаштування я вiднiс в пенсiйний фонд. Пропрацював я трошки бiльше трьох мiсяцiв, копiю наказу про звiльнення також вiднiс у пенсiйний фонд. При виходi на пенсiю за вiком у 2010 роцi у вiддiлi соцзахисту вияснилося, що я весь цей час з 2006 по 2010 рiк отримував (за словами спецiалiстiв вiддiлу соцзахисту ) незаконну виплату по догляду за своєю дружиною. На моє запитання, чому на момент мого працевлаштування менi не були припиненi виплати, а далi продовженi, адже вiддiл соцзахисту використовує iнформацiйну комп'ютерну базу даних пенсiйного фонду i мав iнформацiю про мое працевлаштування, я так i не отримав. В зв'яку з цим менi була припинена виплата по догляду, хоча в довiдцi ЛКК догляд необхiдний пожиттево i вичеркнутi чотири роки трудового стажу при оформленнi моєї трудовоi пенсii. Виплати на даний час не проводяться i в уснiй формi вже декiлька разiв спецiалiсти, якi обслуговують мiй регiон, вимагали поверненню грошей, виплачених менi по догляду за 2006-2010 роки. Я дуже прошу вас допомогти менi розiбратися в цiй ситуацii. Наперед дякую за вiдповiдь.
Відповідно до закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" статті 7 пункту 5 допомога по догляду не виплачується, коли особа працює (крім інвалідів 1 групи).
Також ст.14 цього ж закону зобов'язує одержувачів соціальної допомоги по догляду повідомляти про обставини, що впливають на виплату органи, які призначали цю допомогу. У вашому випадку ви працевлаштувалися і повинні були повідомити відділ соцзахисту.
Також ст.15 передбачено порядок стягнення надміру виплачених сум.
Єдине, що можна порадити в вашій ситуації звернутися з відповідною заявою до вишестоящого органу (згідно ст.16 цього ж закону) або в суд.
По закону (ст.14, 15) ви повинні повернути кошти за період, коли ви працювали. За весь період вимагати повернення органи соцзахисту не мають права. Якщо ж і надалі вимагатимуть повернення за весь період радимо звернутися в відповідною заявою до суду (при бажанні зможете замовити заяву у нас).
Далі після надання необхідних документів заново оформити догляд за дружиною із застосуванням статті 11 цього ж закону про виплату допомоги за минулий час.
На платній основі ви можете замовити у нас відповідні заяви та клопотання, а також отримати телефонну консультацію за тел.(067) 917-85-56. Звертайтесь, у юристів "ЗАХИСТ ПРАВА" помірні ціни на юридичні послуги, а також для вас надамо суттєві знижки.
Автор: Олена, Kyiv2011-05-24 12:25:21
Доброго дня! В Свідоцтві про право на спадщину та Державному акті на право власності на землю ( яке було видане на основі вищевказаного свідоцтва) пропущено дві літери у по батькові, як наслідок невірного перекладу з російської, оскільки основою для оформлення даного Свідоцтва було використане Свідоцтво про народження зразка СРСР. У паспорті, ІНН, Свідоцтві про шлюб по батькові вказано вірно. Цю помилку було виявлено власником лише через 10 років після отримання Свідоцтва про право на спадщину та Державного акта. Чи є у даному випадку заінтересована особо, яку зазвичай треба вказувати в Заяві про факт належності правоустановчих документів? І які мають бути Додатки до даної заяви? Дякую.
Автор: Андрей, Kyiv2011-05-24 14:24:58
Здравствуйте, уважаемые юристы! Работаю в учреждении, финансируемом из городского бюджета. Этот всем нам дорогой бюджет регулярно задерживает на несколько дней выплаты (в среднем платят на 2-4 дня позже сроков, указанных в трудовом договоре). С одной стороны не смертельные задержки, с другой стороны есть и другие причины злиться на работодателя. Хотелось бы узнать, имею ли я право на основании таких систематических задержек уволиться по п.3 ст. 38-39 КЗоТ (нарушение работодателем условий трудового договора) с выплатой причитающегося выходного пособия? Заранее благодарен.
Автор: Ольга, Kherson2011-05-24 14:57:19
У меня умерла бабушка (мать моего отца). После нее остался дом с участком. Приватизирован он был на нее и на моего отца пополам. У моего отца есть еще две сестры, одна из которых прописана и проживает в этом доме и не имеет детей, а вторая обеспечена жильем и живет отдельно. Кроме них еще брат, который умер много лет назад и у которого осталась дочь, но она проживает в другом городе. Меня интересует каким образом будет разделено наследство и имеет ли мой отец возможность оформить все (дом и участок) на себя.
Автор: Ірина, Kyiv2011-05-24 16:09:50
Будь-ласка поясніть мені таку ситуацію. Я працюю більше 3-х років на підприємстві, мені потрібна завірена копія трудової та наказів про прийняття на роботу. В відділі кадрів мені сказали писати заяву на ім'я директора на дозвіл отримання цих копій. Чи правомірні такі дії. Дякую.
Автор: Виктор, Zaporozhye2011-05-24 19:10:52
Попал под сокращение в связи с реорганизациею школы в селе. Имею земельный пай, сданый в аренду(4-й год). Имею ли право стать на учет в центр занятости и получать пособие в полном объеме? (Спасибо)
Pages:  << Prev 785 ...26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 ...1 Next>> 


GRATITUDE CLIENT - THE KEY TO OUR SUCCESS!!!
zahist-prava.com.ua       Developed by © company "RIGHT PROTECTION"
Каталог юридических компаний Украины | Каталог предприятий