“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Юридичні консультації по телефону

Платна консультація за телефонами
та інші юридичні послуги:
(044) 221-55-41
(067) 917-85-56
(099) 436-21-72

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти некоректні запитання. Залишити питання на сайті "Захист Права" можливо лише, порадивши дану сторінку в соціальній мережі. Гарантуємо відповідь на протязі 3-х діб для платних запитань.
Свої запитання Ви можете залишити тут:
Ваше ім’я:            
Регіон:                   
Номер телефону: (для адміністрації сайту)
E-mail: (відповідь прийде на цей e-mail)
Запитання:
Для активації кнопки "Відправити" потрібно порадити дану сторінку в соціальній мережі.
Захист від роботів:
Захист від спаму
    

Мітки: Інтелектуальна власність | Адміністративні правопорушення | Виконавче провадження | Господарські правовідносини | Житлове право | Захист прав споживачів | Земельні питання | Кримінальні правопорушення | Міжнародне право | Мати-одиночка | Пенсія. Пільги передбачені законом | Податкове право | Право на спадщину | Сімейні відносини. Аліменти | Трудові відносини | Цивільні правовідносини |
Сторінки:  << Попередня 785 ...21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ...1 Наступна>> 
Автор: Анастасия, Київ2011-05-11 00:26:28
Здравствуйте! У меня такой вопрос: имеет ли право Банк продать или передать фактору (которым является коллекторское агенство) кредит, если условиями договора не предусмотрено разглашение банковской тайны (продажа или передача кредита) третьим лицам. Заранее благодарна за ответ!
Немає, це є незаконно, якщо звісно це не передбачено у договорі.
Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Олег, Кіровоград2011-05-11 01:18:38
Прокуратурою відносно мене було порушено кримінальну справу за двома стяттями КК, одна з яких за тяжкий злочин (364 ч. 3 КК), інша за злочин невеликої тяжкості, де санкцією не передбачено позбавлення волі (366 ч. 1 КК). По обвинуваченню в тяжкому злочині мене було заарештовано, звільнено з роботи. Після 37 місяців розгляду справи, ст. 364 ч. 3 КК закрито за відсутністю складу злочину (6 п. 2 КПК), а ст. 366 ч. 1 КК закрито за давністю скоєного. Чи є у мене підстави звернутись до суду, щодо відкодування шкоди, завданої незаконними діями органами досудового слідства?
Маєте повне право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди у відповідності до ст. ст. 2 - 7 Закону України від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", де чітко у статтях визначено наступне:
Стаття 2. Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадках:
1) постановлення виправдувального вироку суду;
1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів;
2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину;
3) відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті;
4) закриття справи про адміністративне правопорушення.
Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними у статті 1 цього Закону оперативно-розшуковими заходами до порушення кримінальної справи, виникає у випадках, передбачених пунктом 1-1 частини першої цієї статті, або за умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було прийнято рішення про порушення за результатами цих заходів кримінальної справи або таке рішення було скасовано.
Стаття 3. У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються (повертаються): 1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами дізнання чи досудового слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;
3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином;
4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;
5) моральна шкода.
Стаття 4. Відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4 і 5 статті 3 цього Закону, провадиться за рахунок коштів державного бюджету. Розмір сум, які передбачені пунктом 1 статті 3 цього Закону і підлягають відшкодуванню, визначається з урахуванням заробітку, не одержаного громадянином за час відсторонення від роботи (посади), за час відбування кримінального покарання чи виправних робіт як адміністративного стягнення.
Майно, зазначене в пункті 2 статті 3 цього Закону, повертається в натурі, а в разі неможливості повернення в натурі його вартість відшкодовується за рахунок тих підприємств, установ, організацій, яким воно передано безоплатно. Вартість жилих будинків, квартир, інших споруд відшкодовується лише у разі, якщо зазначене майно не збереглося в натурі і громадянин відмовився від надання йому рівноцінного жилого приміщення з безоплатною передачею у його власність або у разі згоди на це громадянина. Вартість втраченого житла відшкодовується виходячи з ринкових цін, що діють на момент звернення громадянина про відшкодування шкоди. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, яким майно було передано безоплатно, або недостатності у них коштів для відшкодування шкоди вартість майна (частина вартості) відшкодовується за рахунок державного бюджету.
Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент прийняття рішення про відшкодування шкоди. У разі пошкодження майна завдана шкода відшкодовується повністю.
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.
Стаття 5. У разі смерті громадянина право на відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 4 статті 3 цього Закону, у встановленому законодавством порядку переходить до його спадкоємців.
Стаття 6. Громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має бути поновлений на колишній роботі (посаді), а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади, а також наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на роботі (посаді) — йому має бути надано державною службою зайнятості іншу підходящу роботу. Робота (посада) надається громадянинові не пізніше місячного терміну з дня звернення, якщо воно надійшло протягом трьох місяців з моменту набрання законної сили виправдувальним вироком або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину.
У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, запис про звільнення з роботи (посади), зроблений у трудовій книжці, визнається недійсним. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний термін видає йому дублікат трудової книжки без запису, який визнано недійсним.
Стаття 7. Термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, безперервного стажу.
Трудовий стаж робітників і службовців, а також стаж роботи осіб, які працювали на підставі членства (в кооперативі, колгоспі тощо), обчислений із зарахуванням періодів, зазначених у частині першій цієї статті, враховується при наданні робітникам, службовцям і зазначеним особам різних пільг і переваг, в тому числі при призначенні пенсій і допомоги по державному соціальному страхуванню. Робітникам і службовцям цей стаж враховується також при призначенні пенсій на пільгових умовах і за вислугу років, при встановленні розмірів місячних ставок (посадових окладів) залежно від тривалості роботи за спеціальністю, а також при виплаті разової винагороди або відсоткових надбавок за вислугу років.
Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Ірина , Полтава2011-05-11 17:45:58
Добрий день!!!Дайте будь ласка відповідь на мое питання!!!Я проживаю в незареєстрованому шлюбі уже 2 роки,дітей не маю,квартира також не моя,але все купуємо разом(стосовно побутової техніки і меблів)!!!Чи можу я претендувати на спільно нажите за ці 2 роки???
Ірино, дякуємо за запитання. Так-як Ваше питання досить актуальне, то ми вирішили присвятити йому цілу статтю на нашому блозі: Цивільний шлюб. Розподіл майна пари, яка не зареєструвала шлюб між собою офіційно
Автор: Ольга, Київ2011-05-11 18:49:34
Які передбачені мені по закону пільги, як дружині померлого ліквідатора ЧАЕС 1 категорії. Адже мене в транспорті виганяють і говорять, що із свої посвідченням яке видано мені КМДА не маю право на безкоштовний проїзд по м. Києву. Чи це вірно і на основі яких нормативних актів? Заряння дякую за допомогу і чекаю на відповідь із нетерпінням.
Ольго дякуємо за запитання.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 51 від 20 січня 1997 року, а саме ч. 2 п. 9-м визначено, що дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов‘язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення. Пунктом 10-м цієї ж Постанови, визначено, що посвідчення видається:
дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого - на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного посвідчення, а також експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Зразок посвідчення закріплено Додатком-2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року № 1105.
Відповідно до п. п. 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23, і 27 ст. 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, які зазначені у посвідченні пред’явника, що завірене печаткою Київської міської державної адміністрації, визначено компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1 у зв’язку із тим, що померлий громадянин із числа ліквідаторів категорії 1 А(У) та ч. 2 п. 32 визначен, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1.
Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВРвід 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001, N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005 }

Де у вищезазначених пунктах визначено:
5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
7) переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.
У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року;
8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;
11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою - інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.
У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;
12) передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом сім'ї наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз;
20) обов'язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими Радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач;
23) позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, для індивідуальної забудови. У випадку одержання житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.
Передбаченими цим пунктом пільгами по забезпеченню житлом громадяни мають право скористатися один раз;
27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.
У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за хворим.

Щодо права безплатного користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9 на території України то це визначено у п. 15 ст. 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, який не передбачений ч. 2 п. 32 вищезазначеної статті та самим посвідченням. Отже дана пільга на Вас, як заявника не розповсюджується.
Щодо права безплатного проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків то це визначено у п. 19 ст. 20 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, який не передбачений ч. 2 п. 32 вищезазначеної статті та самим посвідченням. Отже дана пільга на Вас, як заявника не розповсюджується.
Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Арина, Луцьк2011-05-12 19:51:56
Добрый вечер! Интересует вопрос о регистрации. Скажите пожалуйста, можно сделать временную регистрацию на год, если я гражданка Армении и что для этого нужно?
Арино дякуємо за запитання.
Реєстрація громадян в Україні проводиться у відповідності до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” № 1382-ІV від 11 грудня 2003 року. Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх прав та свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
У визначенні термінів визначено: Реєстрація - внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації;
Довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування - документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. Статтею 5 даного Закону України визначено, що законними підставами перебування на території України є:
для громадян України - належність до громадянства України; для іноземців та осіб без громадянства - реєстрація на території України паспортного документа або наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні, або документів, що посвідчують отримання статусу біженця чи притулку в Україні.
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання
. Для реєстрації особа подає:
- письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку; - паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України. Іноземець та особа без громадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;
- квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;
- два примірники талона зняття з реєстрації.
Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.
Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною підставою для реєстрації місця проживання особи.
Зразки заяви та інших документів, необхідних для реєстрації місця проживання особи, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Особи, які перебувають більше одного місяця за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстроване їх місце проживання, і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за рішенням суду, або призиваються на дійсну військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані зареєструвати місце перебування. Реєстрація місця проживання громадян України, які проживають за межами України, здійснюється в установленому порядку консульськими установами України за кордоном або дипломатичними представництвами.
Надання відомостей про місце проживання особи та її персональні дані здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, або за згодою самої особи.
При зміні місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження органу реєстрації, особа, яка зареєструвала місце проживання, або її законний представник повинні письмово повідомити про це відповідний орган реєстрації протягом семи днів (ст. 6 вищезазначеного Закону України).
Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи, яка зобов’язана подати її протягом семи днів після прибуття в місце перебування.
При реєстрації місця перебування особи інформація про неї повідомляється до органу реєстрації за місцем проживання особи (ст 8 вищезазначеного Закону України).

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Людмила, Луганськ2011-05-13 09:07:28
Ситуація за якою я звертаюсь така:
Коли я звернулась до міської організації, що здійснює водопостачання на звірку розрахунків, то виявила, що на мій рахунок була нарахована заборгованістьу сумі 245 грн за те, що я своєчасно не передавала показники лічильника по воді тому 2009 та 2010 роках, коли збільшувалися тарифи на воду вони весь рік по оплати нараховували самі по новим тарифам, а саме збільшеним.
Оплата весь час до підвищення тарифів і після здійснювалась своєчасно і поступала на їх рахунок. Якщо за 2010 рік вони зняли копію квитанцій та дали написати заяву на зняття заборгованості, то за 2009 рік і слухати нічого не хочуть. Як було сказано: що ніяких перерахунків не будемо робити, хоча по квитанціям можна встановити правильність сплати за послуги. І така вказівка нібито була надана мером міста.
Питання. Чому при заборгованостях в бік організаціїї постачальника послуг усі заборгованості беруться за 3 роки і більше до сплати, а коли потрібно вернути громадянину при наявності документів на правильну сплату послуг це не робиться.
Чи мають право служби водопостачання робити такі дорахування по вартості води не враховуючи фактичної сплати послуг та при звірці ігнорувати фактичну сплату. Договір на надання послуг та умови надання послуг відсутні, ця організація зі мною не має і не тільки зі мною.
Спочатку зверніться до Керівництва водопостачальної компанії з відповідною заявою про надання роз'яснень з яких причин та на яких законних підставах вони відмовляються здійснювати пререрахунок.Долучіть до заяви в додатках копії платіжних документів, які підтверджують сплату. Заяву подайте через канцелярію із обов'язковою відміткою на Вашому екзеплярі вхідного номера по журналу та штампу підприємства. Якщо заяву категорично відмовляються приймати надішліть її за допомогою поштового зв'язку, цінним листом з описом та повідомленням.
Це потрібно зробити на випадок того, якщо водопостачальна компанія місячний термін, як цього вимагає ст. 20 Закону про звернення громадян та закріплене право ст. 3 Закону України про доступ до публічної інформації, не надасть вмотивованої відповіді то у Вас залишиться для суду підтвердження того, що було здійснене відповідне звернення зі спірного питання.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Богдан, Київ2011-05-13 10:10:39
Хочу у Вас запитати. Яким чином я маю право отримати в компанії якій я працював, довідку про мою заробітну плату, а також отримати трудову книжку яку мені після звільнення не відали? Чи можу я відправити офіційний запрос на повернення мені документів і яка форма такого запроса?
Вам потрібно подати заяву на керівництво компанії із викладеними вимогами зіславшись на законодавство України та долучивши копії документів, як доказ ваших слів.
Заяву подайте через канцелярію із обов'язковою відміткою на Вашому екзеплярі вхідного номера по журналу та штампу підприємства. Якщо заяву категорично відмовляються приймати надішліть її за допомогою поштового зв'язку, цінним листом з описом та повідомленням.
Це потрібно зробити на випадок того, якщо в компанія місячний термін, як цього вимагає ст. 20 Закону про звернення громадян , не надасть вмотивованої відповіді то у Вас залишиться для суду підтвердження того, що було здійснене відповідне звернення зі спірного питання.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Александр, Харків2011-05-14 01:41:18
Здравствуйте!Уволился с роботы по соглашению сторон (Был на двух должностях Основная и по совместительству, чтобы вести деятельность в этой фирме через два месяца я закончил курсы и устроился по совместительству на ещё одну фирму.) С основного места роботы меня уволили без проблем.а с той фирмы по видимому забыли да и я тогда был в больнице с травмой.После стал без проблем на учёт в центре занятости и через 7 месяце прибывания на бирже труда,мне заявили что мы узнали что вы \"работаете\" и получили доход с той фирмы 100 грн.которых я в глаза не видел.Скажите пожалуйста мне предаётся отдавать всю сумму пособия которое я получал в центре занятости? Или можно как то оспорить сложившуюся ситуацию? Заранее спасибо за ответ!!!
Грошову суму прийдеться повернути, якщо Ви не принесете до центру зайнятості наказ про звільнення до того числа, з якого ви були зареєстровані. Якщо завірена копія наказу є, то разом із заявою подайте його на ім'я начальника центру зайнятості населення за территоріальністю.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Зірка, Київ2011-05-14 11:56:37
Дуже прошу роз"яснити ситуацію: Мій син протягом тривалого часу зазнавав знущань з боку однокласників:матерні слова, обзивки, побиття. Коли я про це дізналась, звернулась до адміністрації школи, знущання продовжувались, навіть на уроці. Я прийшла на урок до цього вчителя, він сказав, що нічого не було, а діти кричали до мене. Звичайно,я, в стані емоційного піднесення теж почала сварити учнів, а одній з учениць, котра найбільше знущалась, пригрозила, що її за таку поведінку можуть вигнати зі школи. Тепер батьки цих учнів звернулись до директора із заявою, що на їх дітей з мого боку чинився тиск. Що я можу зробити в цій ситуації???
Ви можете задокументувати на відео названі правопорушення з боку однокласників. Паралельно подати заяву на імя директора школи щодо проведення відповідних прфілактичних (виховних дій), написати заяву до райвідділу міліції, знявши побої, написати відповідну заяву до прокуратури району.Усі заяви подайте через канцелярію із обов'язковою відміткою на Вашому екзеплярі вхідного номера по журналу та штампу підприємства. Якщо заяву категорично відмовляються приймати надішліть її за допомогою поштового зв'язку, цінним листом з описом та повідомленням.
Це потрібно зробити на випадок того, якщо в місячний термін, як цього вимагає ст. 20 Закону про звернення громадян не надасть вмотивованої відповіді то у Вас залишиться для суду підтвердження того, що було здійснене відповідне звернення зі спірного питання.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Оксана Миколаївна, Житомир2011-05-14 12:52:18
Здраствуйте!Надайте, будь ласка, консультацію з таких питань: 1. Я одинока иати, яка виховує двох дітей віком 10 і 17 років, чи можу я піти у додаткову соціальну відпустку на 17 днів; 2. Я інвалід 3 групи і самостійно виховую двох неповнолітніх дітей,чи маю право на одержання додаткової виплати до пенсії за інвалідністю.
Статтею 19 Закону України “Про відпустки” встановлено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).
Частиною дванадцятою статті 10 цього ж Закону встановлено, що щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються, зокрема, одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків.
Також статтею 1821 Кодексу законів про працю України визначено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу). Відповідно до частини першої статті 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Відповідно до абзацу другого статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" дитина - це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.


Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Сторінки:  << Попередня 785 ...21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ...1 Наступна>>