“ЗАХИСТ ПРАВА”

Адвокатське обʼєднання м.Київ

Питання по темі: Адміністративні правопорушення

Платна консультація за телефонами
та інші юридичні послуги:
(044) 221-55-41
(067) 917-85-56
(099) 436-21-72

Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти некоректні запитання. Залишити питання на сайті "Захист Права" можливо лише, порадивши дану сторінку в соціальній мережі. Гарантуємо відповідь на протязі 3-х діб для платних запитань.
Свої запитання Ви можете залишити тут:
Мітки: Інтелектуальна власність | Адміністративні правопорушення | Виконавче провадження | Господарські правовідносини | Житлове право | Захист прав споживачів | Земельні питання | Кримінальні правопорушення | Міжнародне право | Мати-одиночка | Пенсія. Пільги передбачені законом | Податкове право | Право на спадщину | Сімейні відносини. Аліменти | Трудові відносини | Цивільні правовідносини |
Сторінки:  << Попередня 6 5 4 3 2 1 Наступна>> 
Автор: Анастасия, Київ2011-05-11 00:26:28
Здравствуйте! У меня такой вопрос: имеет ли право Банк продать или передать фактору (которым является коллекторское агенство) кредит, если условиями договора не предусмотрено разглашение банковской тайны (продажа или передача кредита) третьим лицам. Заранее благодарна за ответ!
Немає, це є незаконно, якщо звісно це не передбачено у договорі.
Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Олег, Кіровоград2011-05-11 01:18:38
Прокуратурою відносно мене було порушено кримінальну справу за двома стяттями КК, одна з яких за тяжкий злочин (364 ч. 3 КК), інша за злочин невеликої тяжкості, де санкцією не передбачено позбавлення волі (366 ч. 1 КК). По обвинуваченню в тяжкому злочині мене було заарештовано, звільнено з роботи. Після 37 місяців розгляду справи, ст. 364 ч. 3 КК закрито за відсутністю складу злочину (6 п. 2 КПК), а ст. 366 ч. 1 КК закрито за давністю скоєного. Чи є у мене підстави звернутись до суду, щодо відкодування шкоди, завданої незаконними діями органами досудового слідства?
Маєте повне право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди у відповідності до ст. ст. 2 - 7 Закону України від 1 грудня 1994 року № 266/94-ВР "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду", де чітко у статтях визначено наступне:
Стаття 2. Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадках:
1) постановлення виправдувального вироку суду;
1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів;
2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину;
3) відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті;
4) закриття справи про адміністративне правопорушення.
Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними у статті 1 цього Закону оперативно-розшуковими заходами до порушення кримінальної справи, виникає у випадках, передбачених пунктом 1-1 частини першої цієї статті, або за умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було прийнято рішення про порушення за результатами цих заходів кримінальної справи або таке рішення було скасовано.
Стаття 3. У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються (повертаються): 1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами дізнання чи досудового слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;
3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином;
4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридичної допомоги;
5) моральна шкода.
Стаття 4. Відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4 і 5 статті 3 цього Закону, провадиться за рахунок коштів державного бюджету. Розмір сум, які передбачені пунктом 1 статті 3 цього Закону і підлягають відшкодуванню, визначається з урахуванням заробітку, не одержаного громадянином за час відсторонення від роботи (посади), за час відбування кримінального покарання чи виправних робіт як адміністративного стягнення.
Майно, зазначене в пункті 2 статті 3 цього Закону, повертається в натурі, а в разі неможливості повернення в натурі його вартість відшкодовується за рахунок тих підприємств, установ, організацій, яким воно передано безоплатно. Вартість жилих будинків, квартир, інших споруд відшкодовується лише у разі, якщо зазначене майно не збереглося в натурі і громадянин відмовився від надання йому рівноцінного жилого приміщення з безоплатною передачею у його власність або у разі згоди на це громадянина. Вартість втраченого житла відшкодовується виходячи з ринкових цін, що діють на момент звернення громадянина про відшкодування шкоди. У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, яким майно було передано безоплатно, або недостатності у них коштів для відшкодування шкоди вартість майна (частина вартості) відшкодовується за рахунок державного бюджету.
Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент прийняття рішення про відшкодування шкоди. У разі пошкодження майна завдана шкода відшкодовується повністю.
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.
Стаття 5. У разі смерті громадянина право на відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 3 і 4 статті 3 цього Закону, у встановленому законодавством порядку переходить до його спадкоємців.
Стаття 6. Громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв’язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв’язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має бути поновлений на колишній роботі (посаді), а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади, а також наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на роботі (посаді) — йому має бути надано державною службою зайнятості іншу підходящу роботу. Робота (посада) надається громадянинові не пізніше місячного терміну з дня звернення, якщо воно надійшло протягом трьох місяців з моменту набрання законної сили виправдувальним вироком або винесення постанови (ухвали) про закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину.
У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, запис про звільнення з роботи (посади), зроблений у трудовій книжці, визнається недійсним. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний термін видає йому дублікат трудової книжки без запису, який визнано недійсним.
Стаття 7. Термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, безперервного стажу.
Трудовий стаж робітників і службовців, а також стаж роботи осіб, які працювали на підставі членства (в кооперативі, колгоспі тощо), обчислений із зарахуванням періодів, зазначених у частині першій цієї статті, враховується при наданні робітникам, службовцям і зазначеним особам різних пільг і переваг, в тому числі при призначенні пенсій і допомоги по державному соціальному страхуванню. Робітникам і службовцям цей стаж враховується також при призначенні пенсій на пільгових умовах і за вислугу років, при встановленні розмірів місячних ставок (посадових окладів) залежно від тривалості роботи за спеціальністю, а також при виплаті разової винагороди або відсоткових надбавок за вислугу років.
Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Зірка, Київ2011-05-14 11:56:37
Дуже прошу роз"яснити ситуацію: Мій син протягом тривалого часу зазнавав знущань з боку однокласників:матерні слова, обзивки, побиття. Коли я про це дізналась, звернулась до адміністрації школи, знущання продовжувались, навіть на уроці. Я прийшла на урок до цього вчителя, він сказав, що нічого не було, а діти кричали до мене. Звичайно,я, в стані емоційного піднесення теж почала сварити учнів, а одній з учениць, котра найбільше знущалась, пригрозила, що її за таку поведінку можуть вигнати зі школи. Тепер батьки цих учнів звернулись до директора із заявою, що на їх дітей з мого боку чинився тиск. Що я можу зробити в цій ситуації???
Ви можете задокументувати на відео названі правопорушення з боку однокласників. Паралельно подати заяву на імя директора школи щодо проведення відповідних прфілактичних (виховних дій), написати заяву до райвідділу міліції, знявши побої, написати відповідну заяву до прокуратури району.Усі заяви подайте через канцелярію із обов'язковою відміткою на Вашому екзеплярі вхідного номера по журналу та штампу підприємства. Якщо заяву категорично відмовляються приймати надішліть її за допомогою поштового зв'язку, цінним листом з описом та повідомленням.
Це потрібно зробити на випадок того, якщо в місячний термін, як цього вимагає ст. 20 Закону про звернення громадян не надасть вмотивованої відповіді то у Вас залишиться для суду підтвердження того, що було здійснене відповідне звернення зі спірного питання.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Владимир, Львів2011-05-15 10:09:29
Моя дочь выступала поручителем в банковском кредите в 2007г.До конца 2010г Банк к ней не предЪявлял никаких притензий и не сообщал ,что у основных заемщиков есть какие либо проблемы по кредиту.В начале 2011г почтой я получил \"Судовий наказ\" в котором говорится о \"солідарне стягнення на користь банку суми боргу\" которая выросла от 3000 дол до 15 000 (штрафы и пеня насчитанные Банком). Дочь с нами не проживает,не работает,мы пенсионеры,воспитываем внучку 3 года. Исполнители наложили арест на Нашу квартиру.Банк в который я обращался копий каких либо договорных,притензионных предоставить отказывается.В настоящее время я получил копию постановления исполнителя \"О получении технической документации в МБТИ\" что бы описать Мое имущесатво и выставить на торги.Как мне это все остановить,?
Потрібно терміново подати заяву про скасування судового наказу. Більш детально прочитайте статтю на нашому блозі по ссилці"Cтягнення заборгованості за наказним провадженням. Судовий наказ" Застереження, юрист, адвокат чи будь-який фахівець в галузі права повинен готувати вищезазначені документи.
Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Влад, Дніпропетровськ2011-05-16 17:23:50
В 2007 году моя жена оформила кредитку Приватбанка на свою девичью фамилию. В сентябре 2007 г. она изменила фамилию в связи с женитьбой. В июне 2008 г. она родила сына и ушла в декрет оформив социальную карту в приватбанке для получения декретных денег. В декабре 2008 г. с кредитки было снято 800 грн. В период пребывания в декрете на социальной карте жена обнаруживала отрицательный баланс. В ноябре 2010 года она досрочно вышла с декрета и пошла оформлять зарплатную карту однако в выдаче карты ей было отказано мотивируя это тем что есть задолженность по кредиту. Затем зарплатную карту выдали и согласно распечатки банка нам стало известно что с социальной карты в период с 01.12.2008 по 01.12.2010 г. принудительно удержано около 1100 грн. Согласно ответа суда по месту проживания и районного отделения юстиции ни судебного ни исполнительного производства в отношении жены возбуждено не было. На сегодня погашена большая часть кредита задолженность составляет 200 грн. Банк прордолжает звонки на место работы жены (среднюю школу) с раскрытием информации и угрозами по поводу взыскания. Вопрос: 1) Есть ли смысл и каковы результавты подачи иска о взыскании морального и материального вреда причиненного самовольным (без решения суда) списания денег с социальной карты на которую не могут быть наложены взыскания согласно Закона Украины \"Об исполнительном производстве\". 2) Есть ли смысл повдавать на банк за разглашение банковской тайны то есть уведомления посторонних лиц о наличии кредита его суммы и даты возниконовения. Заранее спасибо. С ув. Влад
Якщо Ваша дружина вчасно подала документи, які підтверджують, що остання змінила прізвище, то у Вас є усі законні підстави, щоб звернутись до суду про відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
Але застереження, спочатку зважте усі за і проти, більш детально про судову практику про відшкодування моральної (не майнової)шкоди
Автор: Чепига Николай Николаевич, Полтава2011-05-17 11:14:26
Я неработал с 2000года .Сейчас женился на гражданке россии и переезжаю жить в россию для постановки штампа в моем паспорте выезд на ПМЖ мне требуется справка из налоговой инспекции в Полтаве,Имеют ли они право недать мне эту справку если я неработал с 2000 года.Последняя запись сделана в 2000 году на Украине
Відмовити у видачі довідки з Державної податкової інспекції не можуть, не має законних підстав, звісно ж за умови, якщо Ви не є ПП, ФОП, або є учасником юридичної особи.
Наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Александр, АР Крим2011-05-19 11:15:11
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, я купил дом в селе примыкающей к дому принадлежащий моей матери. На моём участке имелся водопровод с выходом на огороде, которым пользовалась моя мать для полива своего и моего огорода, так как у неё такого водопровода нет. В прошлом году ей отрезали неработающий водовод для полива без её разрешения и провел воду в дом, поставили счётчик но не опломбировали. Поэтому мать своей водой не пользовалась, а пользовалась водой с моей линии. Оплату проводила на полгода вперёд (имеются квитанции об оплате), но оплачивала от своей фамилии. В течении 5 лет вопросов у коммунальной службы сельсовета не возникало, но в мае 2011 года ком.служба без предупреждения меня и матери отрезала мой водопровод, мотивируя ремонтом линий. Теперь они предлагают мнезаплатить за проведение новой линии. Договора у меня с коммунальной службой не было как и у основной массы селян, после отключения договор я с ними заключил. На сегодняшний день и мой дом и дом матери находится безводы. Что мне делать? Подскажите. С уважением Александр.
Олександре дякуємо за запитання. По-перше, радимо Вам звернутись із заявою на підставі чого водопостачальна організація відмовляється відновити демонтований водопровід. Заяву подайте через канцелярію із обов'язковою відміткою на Вашому екзеплярі вхідного номера по журналу та штампу підприємства. Якщо заяву категорично відмовляються приймати надішліть її за допомогою поштового зв'язку, цінним листом з описом та повідомленням.
Це потрібно зробити на випадок того, якщо директор місячний термін, як цього вимагає ст. 20 Закону про звернення громадян , не надасть вмотивованої відповіді то у Вас залишиться для суду підтвердження того, що було здійснене відповідне звернення зі спірного питання.
Звертайтесь за практичною допомогою, і наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.


Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”.
Автор: Владимир, Вінниця2011-05-30 16:45:26
Год назад произошло ДТП. На дороге, имеющий по две полосы в каждом направлении перед тролейб. остановкой стояло маршрутное такси, его объезжал троллейбус. В это время по левой полосе ехал автобус, решил обогнать тролейбус. В результате произошел касательный удар с троллейбусом, автобус выехал (говорит вытолкнули) на полосу встречного движения (тормозной след автобуса на полосе встр. движения – 10 м),где столкнулся с легковым стоячим автомомоб. который откинуло назад и столкнуло с еще 2 авто. Был составлен протокол на механика автоб – оправдали.Перерасмотрели, вынесли на вод. Троллей – оправдали, перерассмотрели. Вынесли на водителя авто – был суд, тоже не виновен. Куда можно обратиться для перерасмотрения решений суда? Как можно это рассмотреть одним общим судом или шансов найти виновных просто нет? Заранее благодарен.
Справу можна переглянути у Вищому адміністративному суді України.
Наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Ірина, Миколаїв2011-06-01 13:20:15
Доброго дня! Підприємство має недоїмку до пенсійного фонду. Пенсійний фонд склав протоколи про адміністративні штрафи на директора та бухгалтера (для сплати особисто, а не пілдприємством). Чи є правомірнними такі дії пенсійного фонду з накладання адміністративного штрафу? Дякую.
Дії є правомірними, адже ці порушення було допущено даними посадовими особами, а не підприємством.
Наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Автор: Дмитрий, Вінниця2011-06-02 09:05:58
Доброго дня.В мене на прибудинковій тиреторії знаходився автомобільний металевий гараж, оформлений належним чином в місцевих органах влади.Сталася пожежа що розпочалася з поруч розташованих деревяних сараїв, в результаті чого постраждали, згоріли деревяні сараї,вітром вогньперекинуло на гаражі, згорів гараж що належить мені, новий автомобіль що на той час знаходився в гаражі (в експлуатації менше року), та майно, окрім мене поруч згоріли ще два гаражі але в них не було автомобілів. В результаті дій пожежних та дій викликаних нами міліціонерів було визначено осіб, дітей 9-10 років що незадовго до винекнення пожежі, пустували звогнем біля деревяних сараїв, що відповідно і призвело до пожежі. Підскажіть будь ласка, яким чином можна отримати компенсацію по завданим збиткам, від даної події,як розраховується сума наданих збитків. І чи буде якась перспектива від подання цивільного позову на батьків, даних дітей. Мною була написана заява до міліції про визначення винуватців пожежі та надання значних збитів в сум 250тис.На моє запитання до слідчого міліції як будуть розціненні дії неповнолітніх як підпал, попередньо відповів що дії класифікуються як необережне поводження з вогнем та пустощі, і чи є різниця між цими визначеннями. Підскажіть які документи треба збирати для справи.
Однозначно з міліції, батьків, школи та страхової компанії (адже, якщо автомобілю рік то повинен був бути застрахований) Вам потрібно не давати про себе забувати. Якщо уже відомі винуватці підпалу то позовну заяву про відшкодування матеріальних збитків обов'язково подавайте, але за умови, якщо слідчий ретельно підійшов до розслідування і з'ясував усі найменші деталі підпалу.
Наш юрист чи адвокат надасть Вам якісні юридичні послуги. Адже чим якісніші юридичні послуги, будь-то адвокат чи юрист, тим менше часу втрачається і не виникає проблем в майбутньому.

Відповідь надали юристи, адвокати об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”. Успіхів…
Сторінки:  << Попередня 6 5 4 3 2 1 Наступна>>